AlgemeenOpinie

Stikstof

Het is van groot belang een structurele daling van de stikstofbelasting van onze natuur over een langere periode zeker te stellen.

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)  is een knap staaltje maatschappelijk compromis bouwen: groen polderen op hoog niveau. Beschermen van de natuur en ontwikkelen van de landbouw zijn verzoend dankzij een ingenieuze set van maatregelen. Brongerichte maatregelen verminderen de uitstoot van stikstofverbindingen, effectgerichte maatregelen in de natuurgebieden vergroten de stikstoftolerantie (tijdelijk). De ruimte die dit oplevert wordt verdeeld in enerzijds ontwikkelruimte voor landbouw en andere sectoren en anderzijds vermindering van de belasting van de natuur.

Evenwicht

De stikstofproblematiek is geen klein bier. Vraag een boswachter wat de grootste bedreiging is van zijn natuurgebied en hij/zij zal zeggen: verdroging en stikstofdepositie. Recent onderzoek, onlangs nog verwoord in het Compendium voor de Leefomgeving, laat zien dat een teveel aan stikstof veel meer doet dan alleen het vermesten van een natuurgebied. In eeuwen opgebouwde fragiele evenwichten in bodem en ecosysteem raken verstoord, waardoor de gevoeligheid voor ziekten, extreme weergebeurtenissen, plagen sterk toeneemt. Stikstof stijgt met stip op de internationale lijst met grote milieuproblemen. Net als CO2 verstoort een overmaat aan stikstof wereldwijde kringlopen en evenwichten. De Gezondheidsraad waarschuwde in 2012 voor de gevolgen van teveel stikstof in lucht, voedsel en water: schade aan luchtwegen, hart- en vaatstelsel, maag-darmkanaal, toename van infectieziekten en kanker.

Stagnatie

Bij Natuurmonumenten werken we loyaal en overtuigd mee aan de uitvoering van de PAS. De komende jaren worden daartoe veel maatregelen in onze gebieden genomen: verwijderen van bomen en struiken, afplaggen van de overbemeste toplaag, herstel van dynamiek zoals stuivend zand. Al deze maatregelen werken tijdelijk, het is cruciaal dat intussen de hoeveelheid stikstof die binnen komt waaien, blijft afnemen. Daarom is het zorgwekkend dat het RIVM een stagnatie rapporteert van de ammoniakdepositie op natuurgebieden. In Twente en de Achterhoek zijn zelfs aanwijzingen dat deze weer toeneemt. Dit baart niet alleen zorg voor de gezondheid van mens en natuur, maar ook voor de toekomst van de PAS. Het is van groot belang om een structurele daling van de stikstofbelasting van onze natuur over een langere periode zeker te stellen.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Beheer
WP Admin