Transitiemanagement – Kwetsbare periode rondom afkalven

De meeste aandoeningen spelen op rondom het afkalven. Denk hierbij aan stofwisselingsziekten, klauwproblemen, mastitis etc. De droogstandsperiode, het afkalven en het opstarten van de lactatie spelen een grote rol in het wel of niet optreden van deze aandoeningen. Aandacht op de transitieperiode, oftewel de kwetsbare periode rondom afkalven, is belangrijk voor een soepele opstart van de lactatie. Zo houd je problemen beheersbaar, of voorkom je ze.

Een goed transitiemanagement is cruciaal voor een goed rendement op melkveebedrijven. Als dat niet goed op orde is, kunnen veel gezondheidsproblemen voortkomen uit afkalven en opstart. - Foto: Mark Pasveer
Een goed transitiemanagement is cruciaal voor een goed rendement op melkveebedrijven. Als dat niet goed op orde is, kunnen veel gezondheidsproblemen voortkomen uit afkalven en opstart. – Foto: Mark Pasveer

Droogstand

In de droogstand, en in de periode die eraan vooraf gaat, werk je toe naar een nieuwe lactatie. Een passend rantsoen, gezonde klauwen, ruime huisvesting en goede conditie zijn enkele onderdelen die een soepele opstart ten goede komen. Als je hier klikt, vind je de artikelen die over droogstand gaan.

Droogstand

Lactatiestart

In het begin van de lactatie krijgt elke koe te maken met de negatieve energiebalans (NEB). Koeien die hier moeite mee hebben, lopen meer risico om aandoeningen met onder andere de stofwisseling, klauwen of de uier te krijgen. Deze koeien hebben hulp nodig om dit te overwinnen. Lees hier welke hulp jouw collega’s tijdens de lactatiestart in de praktijk bieden.

Lactatiestart

1Droogstand

In de droogstand, en in de periode die eraan vooraf gaat, werk je toe naar een nieuwe lactatie. Een passend rantsoen, gezonde klauwen, ruime huisvesting en goede conditie zijn enkele onderdelen die een soepele opstart ten goede komen. Als je hier klikt, vind je de artikelen die over droogstand gaan.

Droogstand

In het begin van de lactatie krijgt elke koe te maken met de negatieve energiebalans (NEB). Koeien die hier moeite mee hebben, lopen meer risico om aandoeningen met onder andere de stofwisseling, klauwen of de uier te krijgen. Deze koeien hebben hulp nodig om dit te overwinnen. Lees hier welke hulp jouw collega’s tijdens de lactatiestart in de praktijk bieden.

Lactatiestart

Recente artikelen

Bedrijfsreportages

Meer veehouderij

Beheer
WP Admin