Precisielandbouw - Perfectioneer je teelt op basis van data

Nieuwe technieken maken het mogelijk je teelten te perfectioneren. Op basis van data helpt precisielandbouw je om middelen als zaaizaad, kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen op het juiste moment op de juiste plaats en in de juiste hoeveelheid toe te dienen. Dat verkleint de kosten van input, maar helpt ook mee aan verhoging van de hoeveelheid en kwaliteit van de opbrengst. Ontwikkelingen op het gebied van precisielandbouw gaan razendsnel, maar we stellen ook vast dat nog echt niet alles goud is wat er blinkt.

Dataverzameling

Het toepassen van passende teeltmaatregelen vereist de juiste dataverzameling. Daarnaast is het van belang om de verkregen data bruikbaar te maken. Op dit moment is de transparantie en deelbaarheid van data in de landbouw een belangrijk onderwerp. Hiermee kan de precisielandbouw zich beter doorontwikkelen, om op grote schaal te inzetten.

Lees hieronder meer over dataverzameling in precisielandbouw.

dataverzameling

Variabele technieken

Variabele technieken in de landbouw werken veelal op basis van GPS-data. Hiermee brengt de boer de gevarieerde bodem- en gewaseigenschappen in kaart. Waarmee je de exacte hoeveelheid bemesting uitrekenen voor een specifieke zone van een perceel en uiteindelijk tot op plantniveau. Precisiebemesting doelt op het beter benutten van nutriënten (meststof) en het reduceren van stikstofuitstoot.
Daarnaast implementeren akkerbouwers technieken omtrent variabel zaaien en poten, dat de groei van een gewas stimuleert door doseringen aan te sturen via taakkaarten. De data maakt het ook mogelijk om de precieze hoeveelheid bestrijdingsmiddelen op het juiste moment en de juiste plek te spuiten (ofwel, variabel spuiten).
Tot slot kan een teler precisieberegenen door de waterbeschikbaarheid en waterbehoefte van gewassen te meten met sensoren. Hierdoor wordt water efficiënter gebruikt.

Wil je meer weten over de praktische toepassing en ontwikkelingen in precisietechnieken? Lees hieronder verder.

Variabele technieken

Opbrengstbepaling

Opbrengstbepaling brengt in kaart waar bodem- of teeltmaatregelen nodig zijn, welk perceel geschikt is, of hoe diverse rassen presteren. Visuele opbrengstbepaling is op dit moment alleen nog in ontwikkeling voor pootaardappelen, maar er ligt ook toekomst voor andere gewassen.

Lees de laatste artikelen over opbrengstbepaling hieronder.

opbrengstbepaling

1Dataverzameling

Het toepassen van passende teeltmaatregelen vereist de juiste dataverzameling. Daarnaast is het van belang om de verkregen data bruikbaar te maken. Op dit moment is de transparantie en deelbaarheid van data in de landbouw een belangrijk onderwerp. Hiermee kan de precisielandbouw zich beter doorontwikkelen, om op grote schaal te inzetten.

Lees hieronder meer over dataverzameling in precisielandbouw.

dataverzameling

Variabele technieken in de landbouw werken veelal op basis van GPS-data. Hiermee brengt de boer de gevarieerde bodem- en gewaseigenschappen in kaart. Waarmee je de exacte hoeveelheid bemesting uitrekenen voor een specifieke zone van een perceel en uiteindelijk tot op plantniveau. Precisiebemesting doelt op het beter benutten van nutriënten (meststof) en het reduceren van stikstofuitstoot.
Daarnaast implementeren akkerbouwers technieken omtrent variabel zaaien en poten, dat de groei van een gewas stimuleert door doseringen aan te sturen via taakkaarten. De data maakt het ook mogelijk om de precieze hoeveelheid bestrijdingsmiddelen op het juiste moment en de juiste plek te spuiten (ofwel, variabel spuiten).
Tot slot kan een teler precisieberegenen door de waterbeschikbaarheid en waterbehoefte van gewassen te meten met sensoren. Hierdoor wordt water efficiënter gebruikt.

Wil je meer weten over de praktische toepassing en ontwikkelingen in precisietechnieken? Lees hieronder verder.

Variabele technieken

Opbrengstbepaling brengt in kaart waar bodem- of teeltmaatregelen nodig zijn, welk perceel geschikt is, of hoe diverse rassen presteren. Visuele opbrengstbepaling is op dit moment alleen nog in ontwikkeling voor pootaardappelen, maar er ligt ook toekomst voor andere gewassen.

Lees de laatste artikelen over opbrengstbepaling hieronder.

opbrengstbepaling

Recente artikelen

Bedrijfsreportages

Laatste podcast over precisielandbouw

Boerderij houdt je ook via podcasts op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de agrarische sector. Prettig als leerzaam alternatief van de radio in de trekker of stal!
Klik op de titel van de podcast om de volledige versie op Spotify te beluisteren.

Meer akkerbouw

Beheer
WP Admin