Variabele technieken

Variabele technieken in de landbouw werken veelal op basis van GPS-data. Hiermee brengt de boer de gevarieerde bodem- en gewaseigenschappen in kaart. Waarmee je de precieze hoeveelheid bemesting uitrekenen voor een specifieke zone van een perceel en uiteindelijk tot op plantniveau. Precisiebemesting doelt op het beter benutten van nutriënten (meststof) en het reduceren van stikstofuitstoot.
Daarnaast implementeren akkerbouwers technieken omtrent variabel zaaien en poten, dat de groei van een gewas stimuleert door doseringen aan te sturen via taakkaarten. De data maakt het ook mogelijk om de precieze hoeveelheid bestrijdingsmiddelen op het juiste moment en de juiste plek te spuiten (ofwel, precisiespuiten).
Tot slot kan een teler precisieberegenen door de waterbeschikbaarheid en waterbehoefte van gewassen te meten met sensoren. Hierdoor wordt water efficiënter gebruikt.
Wil je meer weten over de praktische toepassing en ontwikkelingen in precisietechnieken? Lees hieronder verder.

Artikelen over variabele technieken

Beheer
WP Admin