Het aantal Nederlandse landbouwwoordvoerders blijft naar verwachting op drie steken. VVD en CDA verliezen hun landbouwpoliticus, terwijl de BBB twee zetels veroverde. De SGP behoudt zijn kandidaat. - Foto: Canva AlgemeenOpinie

‘Coalitie pleit voor herstel verkeerde beleidskeuzes rond vrijhandelsafspraken’

De Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel zet zich in voor marktregulering in de EU en een afscheid van vrijhandelsverdragen als EU-Mercosur. De coalitie heeft een visie rechtvaardig handels- en landbouwbeleid opgesteld en hoopt dat die visie, gebaseerd op onder andere eerlijke en stabiele prijzen aan boeren, een uitweg kan bieden uit de huidige landbouwcrisis.

De Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel heeft zijn visie voor een rechtvaardig handels- en landbouwbeleid kenbaar gemaakt aan de informateurs en de Tweede Kamer. De brief is verstuurd namens de leden Dutch Dairymen Board (DDB), Foodwatch Nederland, Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), Platform Aarde Boer Consument en Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding (BD-Vereniging).

In de Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel werken boerenorganisaties en maatschappelijke organisaties samen vóór rechtvaardige handelsregels die veehouders en akkerbouwers een eerlijk inkomen bieden voor een zo milieu- en diervriendelijk mogelijk product, en tégen de huidige handelsverdragen die dit belemmeren.

De coalitie werkt nauw samen met andere maatschappelijke organisaties en vakbonden binnen de Handel Anders!-coalitie. Een aantal van genoemde organisaties leverde ook een bijdrage aan de publicatie met alternatieven ‘Een oproep voor eerlijke en duurzame handel’, die eind 2020 in Nieuwspoort werd gepresenteerd.

Zorgen om concurrentie vanuit Oekraïne

In december 2023 verstuurde de Coalitie een vergelijkbare brief naar de Tweede Kamer-commissies Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit en Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking. Op verzoek van de fracties van CDA en PVV heeft het kabinet in februari een Kamerbrief met zijn reactie op deze visie naar de Tweede Kamer gestuurd. De Landbouwcoalitie reageerde door middel van een aantal opmerkingen in de tekst op een aantal misvattingen van het kabinet, en stuurde die in februari naar genoemde Commissies. Ook voerde de coalitie dit jaar gesprekken met verschillende fracties in de Tweede Kamer.

We hopen dat onze visie, gebaseerd op onder andere eerlijke, stabiele prijzen aan boeren, een uitweg kan bieden uit de huidige landbouwcrisis. In de brief gaat de Coalitie dieper in op onze standpunten op gebied van handel en landbouw, en waarom de huidige handelsverdragen negatief uitpakken voor boer, natuur en milieu wereldwijd.

Op dit moment gaan onze grootste zorgen uit naar het mogelijke EU-Mercosur-verdrag en de toegenomen concurrentie vanuit Oekraïne, nadat de EU de importquota tijdelijk heeft omgezet in volledige markttoegang. We hebben de Tweede Kamer opgeroepen om ervoor te zorgen dat Nederland in de Europese Raad tegen het EU-Mercosur-verdrag stemt. Deze stemming wordt op zijn vroegst verwacht in de tweede helft van 2024. In een rapport met Handel Anders! (2021) hebben we dit verdrag geanalyseerd en stellen we een alternatief voor.

Boeren belonen voor maatschappelijke diensten

Het huidige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaat gelden tot 2027, maar binnenkort zal alweer worden gestart met het opstellen van een nieuw GLB voor de periode na 2027. Wij pleiten voor een radicalere hervorming van het GLB. Dit zodat de verkeerde beleidskeuzes die sinds de vrijhandelsafspraken in 1992 zijn gemaakt, worden hersteld. Pas dan kan werkelijk worden voldaan aan de doelstellingen van het GLB, zoals een redelijk verdienmodel aan voedselproducenten bieden.

Pas als boeren een eerlijke prijs voor hun product krijgen en beloond worden voor maatschappelijke diensten, is een echt duurzame landbouw mogelijk die bijdraagt aan het behalen van Europese en Nederlandse duurzaamheidsdoelstellingen. Het voordeel is dat het GLB-budget bij deze hervorming ook veel effectiever kan worden ingezet en geheel ten goede komt aan het behalen van maatschappelijke doelstellingen.

En last but not least: het maakt de kans op een effectief en door boerenorganisaties ondersteund Nederlands Landbouwakkoord een stuk groter.

Reacties

  1. Burgers gaan voor milieu, klimaat en diervriendelijkheid. Consumenten voor de laagste prijs. Politici willen beide groepen als stemvee. Hoe lossen we dit probleem op? De schrijver van dit artikel wil glb-gelden gebruiken: geef elke boer een basisbeurs en dan kan die boer ‘hobbymatig’ ( zonder winst/ inkomen) voedsel produceren. Moet zo’n boer 3000 euro per maand krijgen of 35 euro per gewerkt uur? Krijg je voor deze bedragen de supermarkten vol?

Beheer
WP Admin