RSS

RSS is een eenvoudige manier om automatisch op de hoogte te blijven van het nieuws op boerderij.nl of nieuwe bijdragen in een bepaalde sector.

Om RSS te gebruiken heb je een RSS-reader nodig. Iedere keer wanneer er een artikel op boerderij.nl wordt geplaatst, geeft dit programma een melding. Het is ook mogelijk om de RSS-feeds te gebruiken op je site of webblog.

Onze RSS-feeds

Beheer
WP Admin