Het invoeren van bufferstroken is een tegenprestatie die de EU stelde tegenover een trage afbouw van derogatie, zegt NAV. – Koos van der Spek AkkerbouwNieuws

NAV: Akkerbouw wil niet opdraaien voor derogatieperikelen

Akkerbouwers waken ervoor om op te draaien voor problemen die het afschaffen van derogatie met zich meebrengen. Dat meldt de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV).

De vakbond plaatst een kanttekening bij het mestplan van LTO, NAJK, NZO en De Natuurweide. De NAV wijst op de ontwikkelingen in de afgelopen jaren, waarbij akkerbouwers de prijs hebben betaald voor het langzaam afbouwen van derogatie. Brussel eiste tegenprestaties voor de trage afschaffing, die door de akkerbouwers zijn geleverd, zeggen Sjoerd Heestermans en Teun de Jong van de NAV.

Aanleg bufferstroken

Een van die maatregelen was de invoering van bufferstroken. Dit betekende voor telers een direct verlies van 4% van de beteelbare oppervlakte. Dit terwijl de effectiviteit van bufferstroken in verschillende gebieden twijfelachtig is, zegt de NAV.

Daarnaast zijn er gebieden aangewezen waar strengere bemestingsnormen gelden. De akkerbouw krijgt daar niet iets voor terug zoals bij melkveehouders wel het geval was. Als het alternatieve mestplan wordt uitgevoerd en de EU tegenprestaties vraagt, wil de NAV niet dat de akkerbouwer ook daar weer voor opdraait. En dat voor de gevolgen van het afschaffen van een derogatie die de akkerbouw nooit heeft gehad, aldus de vakbond.

P-ruimte verruimen

De NAV heeft aan landbouwminister Adema wel een suggestie gedaan om het acute mestprobleem te helpen oplossen. Akkerbouwers mogen maximaal 170 kilo N uit dierlijke mest per hectare toepassen. In de praktijk halen ze dat vaak niet door de beperkte P-ruimte. De P-ruimte is door de nieuwe fosfaatindicator op veel plekken sterk afgenomen. Momenteel is de P-norm voor veel gewassen op met name kleigronden te laag en vindt uitmijning van de grond plaats. In deze gebieden zou de P-ruimte kunnen worden vergroot, waardoor er ook direct meer ruimte komt om dierlijke mest te plaatsen.

Reacties

Beheer
WP Admin