Partner
Foto: Hipra PluimveePartner

Nieuw virulent Gumboro-virus in Europa

Is er een verband tussen de besmettingen met Gumboro op vleeskuikenbedrijven en het type vaccin dat momenteel wordt gebruikt?

Het Gumboro-virus kan bij pluimvee een verscheidenheid aan ziekteverschijnselen veroorzaken. Met de opkomst van nieuwe Gumboro-virusstammen, die vooral worden geproduceerd door mutatie en recombinatie, is het daarom steeds moeilijker om nieuwe stammen te definiëren met behulp van de traditionele classificatiemethode.

In de afgelopen jaren is er in veel Europese landen een nieuwe Gumboro-stam gerapporteerd. Sequentierapporten van bursa’s van Fabricius bij HIPRA Diagnostic Services hebben herhaaldelijk de sequentie van Gumboro-reassortante stammen geïdentificeerd, genaamd Gumboro UK2019. Deze nieuwe stam is gekoppeld aan subklinische uitbraken en kenmerkt zich door immunosuppressieve verschijnselen en bursa atrofie. Met als gevolg slechtere technische resultaten bij de vleeskuikens.

Indicatie verspreiding virus

Vanwege het ontstaan van deze nieuwe Gumboro-stam is in samenwerking met HIPRA een onderzoek gestart op pluimveebedrijven om een ​​indicatie te krijgen van de verspreiding van dit virus in Nederland. Daarnaast is het doel om samen met pluimveedierenartsen te onderzoeken of er een relatie bestaat tussen het voorkomen ervan en de huidige vaccinstrategie.

Er zijn monsters genomen van bursa’s met FTA-kaarten bij bedrijven met langzaam groeiende vleeskuikens. Bedrijven met verschillende vaccinatie strategieën zijn willekeurig geselecteerd.

Onderverdeling onderzoeksgroepen:

  • Groep niet-gevaccineerde koppels.
  • Groep koppels gevaccineerd met een intermediaire Gumboro-stam vaccin (lichte entstof) via het drinkwater.
  • Groep koppels gevaccineerd met een intermediaire plus Gumboro-stam vaccin (zware entstof) via het drinkwater.
  • Groep koppels gevaccineerd met in-ovo Gumboro immuuncomplex vaccin, gebaseerd op intermediaire plus stam (broederij vaccinatie).
  • Groep koppels gevaccineerd met een recombinant vaccin tegen Gumboro (broederij vaccinatie).

Er werden 76 monsters naar het HIPRA Diagnos in Spanje gestuurd. Deze monsters zijn minstens twee weken na de toepassing van een Gumboro-vaccinatie genomen. Het laboratorium voerde een PCR-test uit en in het geval van een positief resultaat werd een genetische typering uitgevoerd. De verkregen sequenties werden vergeleken met zowel Gumboro-referentiestammen (Genbank) als veldstammen.

Het percentage positieve scores voor de Gumboro-variant UK2019 werd geanalyseerd in alle monsters en gekoppeld aan het type vaccin (zie tabel):

Tabel 1. Algehele positiviteit en positiviteit van veldvirussen per vaccinclassificatie *Er werd een significant lager percentage veldvirusstammen gedetecteerd met intermediaire plus-vaccins vergeleken met niet-gevaccineerde koppels of koppels die waren gevaccineerd met vaccins met intermediaire stammen (p-waarde = 0,001).
Tabel 1. Aantal positieve scores en positieve veldvirussen uitslagen per vaccinclassificatie *Er werd een significant lager percentage veldvirusstammen vastgesteld met intermediaire plus-vaccins, vergeleken met niet-gevaccineerde koppels of koppels die waren gevaccineerd met vaccins met intermediaire stammen (p-waarde = 0,001).

Levende vaccins beste optie

Deze resultaten geven aan dat levende vaccins met intermediaire plus stam de beste optie lijken te zijn voor de controle van deze nieuwe stammen. Waarschijnlijk vanwege het feit dat de receptoren in de bursa al bezet zijn door de virusstam van het Gumboro-vaccin. Dit biedt een optimale bescherming, omdat het Gumboro veldvirus niet op dezelfde receptoren in de bursa kan aanhechten. Bij Gumboro drinkwater vaccinatie werd er met de intermediaire plus entstoffen minder vaak Gumboro veldvirus aangetoond in vergelijking tot een drinkwater enting met een intermediaire entstof, of in het geval van geen vaccinatie op de bedrijven.

Bovendien vertoonde 33,3% van de recombinant gevaccineerde koppels positiviteit voor een Winterfield 2512-stam (waarschijnlijk afkomstig van een ander vaccin dat in eerdere koppels werd gebruikt). Dit resultaat geeft aan dat de waargenomen bescherming van dit vaccintype zou kunnen worden teruggebracht tot 22%.

Fig. 1. IBDV positieve score en aangetoond type per vaccin.

De positiviteit voor veldvirus UK2019 per type vaccin was 21,7% voor de drinkwatervaccins, 44,4% voor de recombinante vaccins en 0% voor de immuuncomplexvaccins.
De positiviteit voor veldvirus UK2019 per type vaccin was 21,7% voor de drinkwatervaccins, 44,4% voor de recombinante vaccins en 0% voor de immuuncomplexvaccins.

Conclusies

De resultaten van dit prevalentieonderzoek bevestigen de circulatie van de nieuwe IBDV-stam (UK2019) in Nederland en tonen een verband aan tussen de besmetting met de veldstam en het gebruikte type vaccin. Het wijst erop dat intermediaire plus-vaccins, vooral wanneer ze in de vorm zijn van immuuncomplex vaccins, de beste optie zijn voor het onder controle houden van verspreiding van het Gumboro veldvirus op bedrijven met langzaam groeiende vleeskuikens.

Wilt u meer weten over het Gumboro-virus of heeft u vragen over de preventieve bescherming op uw bedrijf, neem dan gerust contact op met de HIPRA pluimveedierenartsen: Pieter Kuhne +31 6 8289 6434 of Patrick de Jong +31 6 2610 5061.

Beheer
WP Admin