Opbrengstbepaling

Opbrengstbepaling brengt in kaart waar bodem- of teeltmaatregelen nodig zijn, welk perceel geschikt is, of hoe diverse rassen presteren. Visuele opbrengstbepaling is op dit moment alleen nog in ontwikkeling voor pootaardappelen, maar er ligt ook toekomst voor andere gewassen.

Artikelen over opbrengstbepaling

Beheer
WP Admin