Foto: Hans Prinsen AkkerbouwNieuws

Pootaardappelopbrengst bepalen met camera’s

Wageningen University & Research zoekt mogelijkheden om tijdens de oogst van pootaardappelen met camera’s plaatsspecifiek de opbrengsten en maatsortering te bepalen.

Samen met Aeres Hogeschool, de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Green Campus, GreenPort Noord-Holland Noord en een aantal pootaardappeltelers onderzoekt WUR de toepassing van visiontechnieken op de aardappelrooier. Daarbij worden de aardappelen met behulp van cameratechnieken geteld en gemeten. De software moet daarbij bepalen wat een aardappel is en wat een kluit.

Ervaring met camera‘s

WUR heeft al ervaring met cameratechnieken. Zo is het al mogelijk om met hulp van camera’s zieke planten van gezonde te onderscheiden. Het verschil is dat aardappelen bij het rooien niet stil liggen en met honderden tegelijk met een snelheid van enkele kilometers per uur voorbijkomen en soms ook nog behangen zijn met grond.

Voorbereidende fase

Het project ‘Precisie technologische Ontwikkeling in Pootaardappelen’ is in een voorbereidende fase. Dit najaar wordt de eerste proefopstelling onderzocht. In 2021 wordt het onderzoek afgerond. Het project wordt gefinancierd door het Europees Landbouw Fonds voor Plattelands Ontwikkeling (ELFPO).

Plaatsspecifieke maatsortering

Tot nu toe wordt bij opbrengstmetingen op de rooier alleen het brutogewicht inclusief meekomende grond gemeten. Pootgoedtelers zijn echter ook geïnteresseerd in de plaatsspecifieke maatsortering, zodat ze daar met plaatsspecifieke teeltmaatregelen op in kunnen spelen.

Beheer
WP Admin