Premium
De werkwijze van Salomé levert een rijk bodemleven op, met veel nuttige organismen, zoals wormen, mijten en bacteriën. - Foto's: Peter Roek AkkerbouwErvaring

Niet-kerende grondbewerking (NKG): voordelen groter dan nadelen

Volgens Salomé is sinds hij NKG toepast de waterhuishouding op zijn percelen verbeterd. Een ander effect van NKG dat ook al snel opviel, is de betere draagkracht van de grond.

Boven: belangrijke mechanisatie voor NKG: een klepelmaaier, daarachter de woeler in combinatie met rotorkopeg en zaaimachine.

Brian Salomé inspecteert de grond waar zaaiuien op geteeld gaan worden. Hij teelt zowel zaaiuien als tweedejaars plantuien. - Foto: Peter Roek

Beheer
WP Admin