De Lely Sphere is ontwikkeld en erkend als stalsysteem om de ammoniakemissie te verkleinen. Het produceert ook renure, maar ruim 80 procent van de stikstof in de concentraten valt niet onder de renure-vrijstelling. – Foto: Lely AlgemeenNieuws

Renure-machines krap leverbaar

Nieuwe technologieën beloven mestoverschot om te zetten in kunstmestvervangers. Maar zijn er genoeg renure-machines voor de vraag?

In 2027 zullen maximaal 1.000 rundveebedrijven voorzien zijn van een installatie die drijfmest omzet in een kunstmestvervanger. Dat voorspelt directeur Rob Goossens van JOZ, het bedrijf dat de Gazoo-stikstofkraker levert.

Leveranciers renure-machines

Er draaien nu acht Gazoo-installaties in Nederland. Het bedrijf heeft capaciteit om twee installaties per maand te produceren en goedwerkend op te leveren. Het bedrijf heeft echter geen concrete plannen de productiecapaciteit te vergroten. “We investeren niet in opschaling vóór de renure-richtlijn, waarvan nu een concept verschenen is, geïmplementeerd is in de Nederlandse wetgeving. Dat zal niet voor oktober dit jaar gebeuren.” Goossens verwacht in het eerste jaar na opschaling 100 tot 150 installaties te kunnen plaatsen. In de daarop volgende jaren hoogstens 250 per jaar. “En we zullen niet de enige leverancier blijven omdat renure ook in andere veedichte gebieden zoals Noord-Duitsland interessant is. Ik verwacht daarom nieuwe toetreders tot deze markt als de EU de renure-richtlijn vaststelt”, aldus Goossens.

Urine-fractie niet erkend als renure

Lely is met zijn Sphere een andere belangrijke leverancier van installaties. De Sphere is ontwikkeld en erkend om de ammoniakemissie uit stallen te verminderen en heeft als ‘bijvangst’ productie van mineralenconcentraten. Onder de conceptregeling voldoen echter niet alle geproduceerde concentraten aan de voorwaarden om als renure te worden erkend. De urine-fractie valt er buiten. Daarin zit ruim 80 procent van de stikstof in de geproduceerde concentraten. Lely verwacht tot 2026 maximaal 400 installaties te kunnen produceren en uit te leveren. Het bedrijf gaat met andere producenten bij de EU lobbyen om ook de urinefractie als renure erkend te krijgen.

De twee belangrijkste leveranciers zijn in staat tot 2026 500 installaties uit te leveren. Goossens verwacht dat, inclusief de installaties van nieuwe toetreders, er maximaal 1.000 draaien medio 2026. Dat is bij lange na niet voldoende om de voldoende overschotsmest te kunnen omzetten in kunstmestvervangers. Er zijn in Nederland namelijk ruim 8.000 melkveehouders met een veebezetting boven 2 GVE per hectare, ongeveer de grens om mest te moeten afvoeren in 2026 na het volledig wegvallen van de derogatie.

Reacties

 1. @C.J. Balen, staat bij jouw niet regelmatig de bulkwagen op het erf? Dat is ook voer aanvoer. Verbouw een 40Ha mais om te dorsen of als CCM te oogsten en nog een keer 40ha lupinen voor het eiwit en dan maken we de berekening opnieuw.

 2. @C.J. Balen, Staat bij jouw niet regelmatig de bulkwagen op het erf? Dat is ook voer aanvoeren. Verbouw 40 ha mais om te dorsen of als CCM te oogsten. Daarbij nog eens 40ha lupinen of paardebonen voor het eiwit en dan maken we je berekening opnieuw.

  1. Die berekening heb ik al lang gedaan…. Komt niet uit…
   Korrelmais is hier in het noorden sowieso geen optie.. dat wordt nooit rijp… Enigste opties zijn gerst en tarwe… Maar dat kun je niet onbeperkt aan een koe voeren. En zelfs al zou dat kunnen, dan nog kunnen de koeien dat met zo’n lage veebezetting niet op…
   Het zal wel uitdraaien op bloembollen en vezel hennep…
   Of ergens in het buitenland verder boeren op een tig keer grotere schaal…

  1. Je bedoelt de ‘lage variabele-kosten boer’ , attie. Met jullie hoge grondprijzen zijn de totale kosten niet meer laag.

  2. Inderdaad farmerbn alles draait om grondkosten, 18/6ha, 19/4ha, 21/5ha, 22/1ha, maar dankzij die grond dit en volgend jaar nog geen mestafzet kosten.

 3. Lely en JOZ wrijven zich hé-le-maal in de handen. Wat is dit goed gelukt zeg, en die boeren trappen er met beide benen in.

 4. Nederland namelijk ruim 8.000 melkveehouders met een veebezetting boven 2 GVE per hectare, ongeveer de grens om mest te moeten afvoeren in 2026.

  We zijn niet in Frankrijk of Ierland waar een koe ongeacht zijn productie 85 kg N produceert…
  Een koe die in Nederland 85 kg N produceert geeft goed 5500 kg melk !! Door de overheid ijverige houding van Nederlandse Ambtenaren, produceert de gemiddelde Nederlandse koe volgens onze normen meer als 120 kg N.
  Je mag wel op enorme slechte grond boer zijn als je dan niet omkomt in de hoeveelheid voer die je dan voor je koeien tot beschikking hebt…. Wat Kringlooplandbouw ?

Beheer
WP Admin