Groene braak is een landbouwpraktijk waarbij een perceel land tijdelijk niet wordt gebruikt voor de teelt van gewassen, maar wel wordt bedekt met groen, zoals gras of een mengsel van kruiden en bloemen. – Foto: Peter Roek AlgemeenNieuws

LNV verschuift datum eco-regeling vanwege nat voorjaar

Het ministerie van Landbouw verschuift de peildatum voor de eco-activiteit groene braak van 31 mei naar 15 juni vanwege het natte voorjaar, op verzoek van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond.

Het ministerie van Landbouw heeft de peildatum voor de eco-activiteit groene braak voor dit jaar opgeschoven van 31 mei naar 15 juni. Demissionair landbouwminister Piet Adema doet dit op aandringen van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond, die meermaals heeft aangegeven dat boeren door het natte voorjaar niet in de gelegenheid zijn om op tijd te zaaien. Adema geeft hier nu gehoor aan.

Volgens de voorwaarden van de eco-activiteit groene braak in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) moet een perceel vanaf 31 mei tot en met 31 augustus voor minimaal 80% bedekt zijn. Dat kan door bijvoorbeeld een kruidenmengsel in te zaaien of spontane opkomst. Door het natte voorjaar wordt de startdatum verschoven naar 15 juni. De einddatum van de periode dat het perceel minimaal 80% bedekt is, blijft 31 augustus.

NAV is blij met het uitstel. “Mooi dat de eco-activiteit zo toch haalbaar wordt”, reageert de NAV op X.

Groene braak

Groene braak mag niet beweid of geoogst worden. Ook mogen er geen gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Groene braak mag ook als eco-activiteit op de akkerrand worden gedaan, maar niet op de verplichte bufferstrook. Daarop mag wel de eco-activiteit ‘bufferstrook met kruiden’. Hiervoor geldt dat de strook op 1 juni voor minimaal 25% zichtbaar bedekt moet zijn met kruiden en vlinderbloemige gewassen.

Startdatum weidegang van 15 mei naar 1 juni

Eerder besloot Adema de startdatum voor de eco-activiteit weidegang al aan te passen vanwege de natte omstandigheden. Voor de regeling van weidegang geldt dat veehouders uiterlijk 1 juni moeten beginnen met weiden, in plaats van op 15 mei. Wel moet uiterlijk 15 mei een deelnameovereenkomst met Qlip zijn gesloten.

Reacties

  1. Ja en nu nog die rustgewassen moet nog gerst zaaien .
    Lege doppen parade wordt dat.
    Mais was veel beter alternatief en nu nog gras is al helemaal waardeloos.
    Ze moeten stoppen met regelen op perceelsniveau dat is volkomen waardeloos.
    Je kunt wel van alles bedenken oogsten voor 1 september pootaardappelen kan soms lukken maar weer en afharding aardappels zijn leidend.

Beheer
WP Admin