Geert Wilders (PVV), Dilan Yesilgoz (VVD), Caroline van der Plas (BBB) en Pieter Omtzigt (NSC) tijdens de presentatie van het hoofdlijnenakkoord. – Foto: ANP/Koen van Weel AlgemeenNieuws

Boerenorganisaties zeer positief over regeerakkoord

Boerenorganisaties zijn laaiend enthousiast over het hoofdlijnenakkoord. Ze zien er belangrijke eigen strijdpunten in terug. Zelfs FDF is lovend. Natuur- en milieuorganisaties zijn in zak en as.

“We zien dat idealisme plaatsmaakt voor realisme.” Zo reageert Agractie op het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe regeringspartijen. Agractie kijkt ernaar uit om dit met de nieuwe minister op te pakken. “In het hoofdlijnenakkoord staat de ‘de boer aan het roer’ en komt er speelruimte om (realistische) doelen te behalen.”

De positieve toon is kenmerkend voor de reacties uit boerenhoek. LTO-voorzitter Ger Koopmans noemt het akkoord hoopgevend. ‘Uit dit hoofdlijnenakkoord blijkt een nieuwe waardering voor de Nederlandse land- en tuinbouw.’

LTO: veel eigen strijdpunten in akkoord

Net als andere boerenorganisaties ziet LTO veel eigen strijdpunten terug in het akkoord. Genoemd worden het schrappen van de kritische stikstofdepositiewaarde, de invoering van een drempelwaarde bij vergunningverlening, het extra geld voor agrarisch natuurbeheer en de ontwikkeling van een afrekenbare stoffenbalans. LTO is daarnaast lovend over de erkenning van arbeidsmigratie als nodig. ‘Het pleidooi van LTO om meer huisvesting op het eigen erf in de land- en tuinbouw mogelijk te maken wordt door het nieuwe kabinet opgepakt.’

Koopmans ziet wel dat er nog veel wetgevingswerk te verzetten is en dat er stevige onderhandelingen met Brussel voor de deur staan. Daarbij kan de nieuwe minister straks op de volle steun van LTO rekenen, aldus Koopmans.

Artikel gaat verder onder de afbeelding

Ook akkerbouwvakbond NAV ziet eigen speerpunten terug in het akkoord. Zoals het gelijke speelveld met landen buiten de EU als het gaat om handelsakkoorden.

FDF: boerenverstand terug

Farmers Defence Force is bijna ongebruikelijk enthousiast. “Na bijna vijf jaar keiharde strijd voeren, lijkt het boerenverstand in Den Haag weer de boventoon te voeren”, stelt de actiegroep op haar website. Volgens FDF gaat er een zucht van verlichting door het land. “Eindelijk lijkt de ‘Gouden Driehoek’ die Landbouw, Overheid en Wetenschap decennialang vormden en tot grote welvaart leidde, te worden hersteld.”

Volgens FDF zijn “wensdenken, de ambtelijke waanideeën en de politieke vernietigingsdrang van extreem-links ingeruild voor respect voor wat boeren en vissers bijdragen aan Nederland, realistische en haalbare, praktijkgerichte beleidsvoorstellen.”

Veel van de punten die de groep zelf sinds 1 oktober 2019 naar voren heeft gebracht, zijn nu onderdeel van kabinetsbeleid. Conclusie: actievoeren loont. Maar FDF blijft een actiegroep. Ze wil de strijd nu verleggen naar Brussel en roept de achterban op om mee te gaan demonstreren op 4 juni.

NAJK: samenwerken, graag!

Ook jongeboerenorganisatie NAJK is erg tevreden. “In onze vergrijzende sector is een sterke focus op onze toekomstige generatie boeren en tuinders hard nodig, anders gaan zij stoppen of verkassen ze naar andere landen”, aldus voorzitter Roy Meijer. Hij zegt graag te willen samenwerken met het nieuwe kabinet.

Een heel ander geluid komt uit de hoek van natuur- en milieuorganisaties. Het nieuwe kabinet kiest voor welvaart in plaats van welzijn en dat is “zeer zorgwekkend”, melden natuurorganisaties LandschappenNL en Natuurmonumenten.

Greenpeace noemt het akkoord “een aanval op de natuur en daarmee ook op een schone, groene en welvarende toekomst van ons allemaal”. Volgens de organisatie willen de partijen “een wereld behouden die in werkelijkheid niet meer bestaat”.

Vogelbescherming Nederland spreekt van een ramp voor vogels en natuur in Nederland.

Medeauteur: ANP

Lees meer over de verkiezingen!

Reacties

  1. Prijs de dag niet voordat de lakens worden gestreken. Maar het is hoopgevend. Nu volhouden, laten zien dat je als coalitie de verantwoordelijkheid kunt dragen.

  2. volgens greenpeace willen partijen een wereld behouden die in werkelijkheid niet meer bestaat??? maar goed dat partijen voor de boeren op komen ( voedselzekerheid) .. dat is de werkelijke wereld. natuurorganisaties houden van “luchtfietsen:” ( een schone , groene welvarende toekomst ) dat wil iedereen. daar is de landbouw niet debet aan . (er komen steeds meer mensen, huizen, wegen, industrieterreinen ,vliegbewegingen, vuilnisafvalhopen van ons over het paard getilde luxe, slecht gezuiverd water enz.) er zijn gewoon teveel mensen in ons land, dat is de oorzaak.

Beheer
WP Admin