Foto: Jan Willem van Vliet PluimveeOpinie

‘LTO/NOP: correctie matigt stijging DGF-plafond’

De inzet van onder meer LTO/NOP heeft ervoor gezorgd dat het aanvankelijk berekende plafondbedrag voor pluimvee van het Diergezondheidsfonds (DGF) gecorrigeerd is.

Er was namelijk geen rekening gehouden met inmiddels aangepast preventief ruimingsbeleid, de inzet om te komen tot preventieve vaccinatie tegen vogelgriep en de krimp van de sector. “Hierdoor is het aanvankelijk voorgestelde plafondbedrag nog fors verlaagd”, aldus LTO/NOP-voorzitter Kees de Jong.

Het plafondbedrag is de maximale bijdrage per sector gedurende de convenantsperiode voor de kosten van bestrijding van dierziekte-uitbraken. Onder meer de uitbraken van vogelgriep laten zien dat plafonds snel kunnen worden overschreden. Daarom heeft het ministerie van LNV voor de convenantsperiode 2025 tot en met 2029 niet alleen naar het risico gekeken, maar ook naar de draagkracht van de sectoren. Dat resulteert in verhoging van de plafondbedragen.

Elke vijf jaar nieuwe afspraken

Het Diergezondheidsfonds (DGF) is in het leven geroepen om gezamenlijk de kosten te dragen van preventie, monitoring en bestrijding van dierziekten. Iedere vijf jaar worden afspraken over de verdeling van de kosten opnieuw vastgelegd in een convenant. De uitgangspunten voor de komende convenantsperiode zijn grotendeels gehandhaafd, maar er zijn ook een aantal wijzigingen.

Het nieuwe convenant geeft sectoren de ruimte om op eigen initiatief onderzoek, monitoring en bestrijding van bepaalde dierziekten makkelijker te regelen. De kosten van de High Containment Unit (HCU) van de WUR, waarin onder andere het onderzoek naar besmettelijke dierziekten plaatsvindt, zijn afgelopen jaren toegenomen. Dit komt onder meer door hogere kosten van onderhoud en energie. In het nieuwe convenant is vastgelegd, naast hogere bijdragen hieraan, dat de sector sterker wordt betrokken bij de kostenverantwoording van de HCU.

Lees het laatste nieuws en achtergronden over vogelgriep

Beheer
WP Admin