Het mee-beregenen van naastgelegen aardappelpercelen met een ander gewas is vanaf dit jaar verboden als er een beregeningsverbod geldt. – Foto: Jan Willem Schouten AkkerbouwNieuws

NVWA: mee-beregenen aardappelpercelen vanaf dit jaar verboden

Vanaf dit jaar is het verboden om naastgelegen aardappelpercelen met een ander gewas mee te beregenen als daar een beregeningsverbod geldt. Ook als het zogeheten mee-beregenen niet opzettelijk gebeurt. In de aangepaste Regeling plantgezondheid is het niet meer van belang wie de aardappelen in contact brengt met oppervlaktewater.

Incidenteel blijken aardappelpercelen mee-beregend te worden met andere gewassen. Meestal is dan de beregeningsinstallatie onzorgvuldig afgesteld, waardoor er oppervlaktewater op aardappelen terechtkomt. Dit kan ook gebeuren door overwaaien van water. In beide gevallen is de teler die beregent nu in overtreding. De NVWA adviseert telers om afspraken te maken met elkaar om fouten en overwaaien te voorkomen.

Bij overtreding van het beregeningsverbod leggen NVWA en NAK maatregelen op voor het getroffen aardappelperceel. Ook kan bij verwijtbaar gedrag of herhaling een boete worden opgelegd aan degene die het water heeft opgebracht. Indien een beregening leidt tot een bruinrotbesmetting bij een aardappelteler, heeft dit ernstige gevolgen voor de bedrijfsvoering van deze teler.

Bruinrot voorkomen

De beregeningsverboden zijn ingesteld om te voorkomen dat aardappelen besmet worden met bruinrot. Bruinrotbacteriën kunnen overleven in het oppervlaktewater. Om bruinrot te voorkomen, geldt in Nederland voor bepaalde gebieden een verbod op het gebruik van oppervlaktewater bij de teelt van tomaten, consumptie- en zetmeelaardappelen. Voor pootaardappelen geldt zelfs een landelijk verbod.

 
Klikbare Afbeelding Grasdag Banner
Beheer
WP Admin