Mais zaaien in Limburg. Onder de lijn Venlo-Amsterdam is door neerslag toch nog enige vertraging in het mais zaaien opgelopen. Boven die lijn bleef het over het grootste deel van afgelopen week langere tijd droog. – Foto: Twan Wiermans RundveeNieuws

Warm weer leidt tot inhaalslag mais zaaien

Warm weer zorgt voor inhaalslag bij mais zaaien. Terwijl de eerste snede gras wordt gekuild, wordt er hard gewerkt om het maisareaal ingezaaid te krijgen, met 80% voltooid voor de pinksterdagen.

Deze week is een flinke inhaalslag gemaakt met het inzaaien van mais. Tot de eerste week van mei was er amper een kwart van het areaal ingezaaid, maar voor de pinksterdagen loopt dat op richting 80%, zo blijkt uit een rondgang onder kweekbedrijven Limagrain, Pioneer en KWS.

Normaal gesproken wordt er al vanaf half april gezaaid, maar bijna nergens was de grond door het natte voorjaar toen al bekwaam. Terwijl ook de eerste snede overal werd gekuild, is er ook hard getrokken aan het inzaaien van de maispercelen. Schattingen maken duidelijk dat rond 12 mei ruim de helft van de mais erin zat. Jan Roothaert, productmanager bij Limagrain, staaft dat aan een enquête die hij onder de deelnemers van de MaisChallenge heeft gehouden. “Op 8 mei had nog amper een kwart gezaaid. Op 13 mei was dat al opgelopen naar de helft en ik verwacht dat de rest in dezelfde week nog volgt.”

Loonwerkers druk met mais zaaien

Oscar Koppelman, salesmanager bij Pioneer, ziet dat in diezelfde week loonbedrijven overal in Nederland ook volle bak aan het zaaien zijn geweest. “Het mag ook wel eens gezegd worden dat er waardering is voor het feit hoe de loonbedrijven dat toch steeds weer voor elkaar boksen, nu ook de eerste snede gras er volop is en wordt geoogst.”

Arjan Lassche, teeltdeskundige bij KWS, concludeert dat waarschijnlijk rond 18 mei 80% in de grond zal zitten. Met name boven de lijn Venlo-Amsterdam heeft men nog goed door kunnen zaaien. Onder die lijn is sinds dinsdag 14 mei steeds (lokaal veel) neerslag gevallen en heeft het inzaaien toch nog weer vertraging opgelopen. Later in de week kreeg ook het Noorden neerslag.

Op zandgrond zie je soms al na 5 dagen de mais opkomen

Bodem voldoende vochtig

Al met al is het zaaiseizoen dus wel later dan normaal. Toch is dat volgens de deskundigen geen probleem. Allen zien dat de bodemtemperatuur door de warme, zonnige periode snel is gestegen. En de bodem is voldoende vochtig voor een snelle kieming zodat de mais er binnen no-time opstaat. Lassche: “Op zandgrond zie je soms al na 5 dagen de mais opkomen. Op kleigrond duurt dat altijd wat langer, maar ook daar zijn voorbeelden dat de mais na 9 dagen al boven de grond staat.”

Kiezen voor vroege maisrassen?

De maisbedrijven hebben geen aanvragen gehad om rassen te wisselen naar vroegere rassen. Dat is ook nog niet nodig omdat rassen uit de zeer vroege/vroege groep nog prima kunnen groeien en afrijpen als ze nu gezaaid zijn. Het is pas zinvol om eventueel over te stappen op ultravroege rassen als de zaaidatum op percelen waar men nog niets heeft kunnen doen na 1 juni valt. Die ultravroege rassen hebben minder opbrengst dan de meer reguliere rassen, maar bij een dermate late zaai is de kans wel groter dat deze mais voldoende rijp kan worden geoogst.

Door verandering van het klimaat hebben boeren steeds meer te maken met extreme weersomstandigheden zoals droogte of uitzonderlijke regenval. Lees meer hierover op Crkls.nl.

Reacties

  1. Hoi, ++LNDB++, dit is een foto van een ruitzaaimachine, zaaien op 37,5 cm tegen erosie, door loonbedrijf Keulers in Beek (L.). Is dit jaar alweer 35 ha mee gezaaid.

Beheer
WP Admin