Binnen de EU is met name de Franse tarwebalans zeer ruim door tegenvallende export. Voor seizoen 2024-'25 zal de EU-tarweproductie lager uitvallen door krimp van het areaal. – Foto: Peter Roek PluimveeNieuws

Vooruitzichten prijzen pluimveevoeders gemengd

Op basis van de huidige termijnprijzen van grondstoffen is er ruimte voor een verdere prijsdaling van het legmeel, maar de prijsdaling van de kuikenkorrel is praktisch over.

De prijzen van grondstoffen bereikten eind februari het laagste niveau sinds december 2021 en zijn sindsdien wat gestegen. De voerprijzen van legmeel liggen momenteel op het laagste niveau sinds mei 2021; kuikenkorrel is sinds oktober 2021 nog niet zo goedkoop geweest.

De grondstoffenprijzen daalden in eerste instantie onder invloed van de historisch lage graanprijzen en een daling in de sojaprijzen. Een verdere daling in de sojaprijzen is de komende weken mogelijk, maar de graanprijzen hebben de bodem bereikt. De belangrijkste grondstoffen voor de pluimveevoeders zijn het komende halfjaar tarwe, mais, sojabonen en sojaschroot. Het aanbod van raapschroot is krap, terwijl het aanbod van zonnepitschroot beperkt wordt door de EU-sancties op de import van Russisch zonnepitschroot.  

Ruimte voor prijsdalingen

Aanbod tarwe voorlopig voldoende

De EU eindigt het tarweseizoen in juni met ruime voorraden en een flink overschot. Dit is gevolg van een aanhoudend grote import, waarvan Oekraïne 70% voor zijn rekening neemt. In de laatste officiële balans wordt de tarwe-import op 8 miljoen ton geraamd, waarvan 5,6 miljoen ton afkomstig zal zijn van Oekraïne. Tot 27 maart was hiervan respectievelijk 7,2 miljoen ton en 5 miljoen ton gerealiseerd.

Aan de exportkant van de balans houdt de EU-Commissie rekening met een daling met 1,7 miljoen ton. Hiervan was tot 27 maart 0,9 miljoen ton gerealiseerd. Binnen de EU is met name de Franse tarwebalans zeer ruim. De voorraden in juni van dit jaar worden op 3,75 miljoen ton geraamd, maar kunnen uiteindelijk tussen 4 en 4,5 miljoen ton uitkomen. Vooral de export van Franse tarwe ligt belangrijk achter op de officiële prognose. Eind maart bedroeg deze 6,4 miljoen ton, vergeleken met 8,7 miljoen ton een jaar geleden.

Op de wereldmarkt is Rusland de belangrijkste concurrent voor EU-tarwe met een export van 50 miljoen ton in zowel 2023-’24 als 2024-’25. Dit grote aanbod is het gevolg van drie opeenvolgende grote oogsten.

De vooruitzichten voor 2024-’25 wijzen op een kleinere oogst in de EU als gevolg van een inkrimping van het areaal door natte weersomstandigheden. Vooral in Frankrijk kan de tarweoogst dit jaar belangrijk dalen, insiders geven aan een daling met 4 miljoen ton te verwachten. Bij realisering hiervan zal er in 2024-’25 op export en verbruik moeten worden bezuinigd.

Aanbod mais onzeker

Wereldwijd gezien is er voldoende mais beschikbaar in de komende maanden, maar de maisvoorziening binnen de EU is onzeker. Dit heeft te maken met het feit dat we het komende halfjaar vrijwel volledig afhankelijk zijn van mais uit Oekraïne. Met een verwachte import van 12,5 miljoen ton in het in juni eindigende seizoen, levert Oekraïne meer dan 70% van de totale EU-import van mais die op 17,5 miljoen ton wordt geraamd.

De tweede belangrijke maisleverancier voor de EU is Brazilië. Dit land leverde in het lopende seizoen slechts 2,8 miljoen ton, vergeleken met 7,9 miljoen ton in het seizoen 2022-’23. Brazilië is inmiddels uitverkocht en de nieuwe oogst komt vermoedelijk niet vóór september op de markt. Daar komt bij dat de oogst dit jaar belangrijk kleiner is dan in 2023 en dat China inmiddels een belangrijke koper van Braziliaanse mais is geworden.

De maisoogst in de EU verkeert in de beginfase en komt niet vóór oktober op de markt. De EU-Commissie verwacht dit jaar een belangrijk grotere oogst, maar het weer vormt hiervoor de sleutel.

Wat Oekraïne betreft, gaat het Amerikaanse ministerie van landbouw uit van een totale export van 24,5 miljoen ton, waarvan inmiddels 22,5 miljoen ton is verscheept. Van de resterende 2 miljoen ton gaat ongeveer 1 miljoen ton naar de EU. In tegenstelling tot twee jaar geleden eindigt Oekraïne het seizoen in juni met belangrijk kleinere voorraden. Daardoor komt er voor export in het derde kwartaal weinig mais beschikbaar. Ten slotte zijn er aanwijzingen dat de komende Oekraïense maisoogst, als gevolg van een kleiner areaal, met 3 miljoen ton kan dalen. 

Grote vraag naar sojaschroot

Gelukkig is er de komende maanden een ruim aanbod aan sojaschroot dankzij een grote Argentijnse sojabonenoogst van tenminste 50 miljoen ton. Dat is meer dan het dubbele van de 22 miljoen ton in 2023. De verwerking van sojabonen door de oliefabrieken kan hierdoor met 11 miljoen ton stijgen, waardoor het aanbod van Argentijnse sojapellets met 8,5 miljoen ton kan toenemen.

De vraag naar sojaschroot zal echter eveneens belangrijk toenemen vanaf nu tot oktober, doordat voldoende alternatieve eiwitrijke grondstoffen ontbreken. In de eerste plaats is raapschroot betrekkelijk krap en daardoor duur, terwijl het aanbod van zonnepitschroot beperkt zal zijn door de EU-sancties op de import van onder andere Russisch zonnepitschroot. Voor de markt van zonnepitschroot is Rusland een belangrijke leverancier met een jaarlijkse hoeveelheid van 0,6-0,9 miljoen ton. Daarmee is Rusland, na Oekraïne, voor de EU de tweede grootste leverancier van zonnepitschroot. Als derde leverancier komt Argentinië in aanmerking, met een hoeveelheid van maximaal 600.000 ton.

 

Beheer
WP Admin