Dataverzameling

Het toepassen van passende teeltmaatregelen vereist de juiste dataverzameling. Daarnaast is het van belang om de verkregen data bruikbaar te maken. Op dit moment is de transparantie en deelbaarheid van data in de precisielandbouw een belangrijk onderwerp. Hiermee kan de precisielandbouw zich beter doorontwikkelen, om op grote schaal te inzetten.

Artikelen over dataverzameling

Beheer
WP Admin