Ondernemers met PAS-meldingen waren tijdens het Programma Aanpak Stikstof (PAS) vrijgesteld van de vergunningsplicht. - Foto: Martijn ter Horst, beeldbewerking AlgemeenNieuws

Wat is een PAS-melder?

PAS-melder is een bedrijf of ondernemer die onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) kon volstaan met een melding van de berekende stikstofbelasting op kwetsbare natuur, zoals een Natura 2000-gebied.

Ondernemers met PAS-meldingen waren tijdens het Programma Aanpak Stikstof (PAS) vrijgesteld van de vergunningsplicht vanwege een beperkte stikstofdepositie. De Raad van State oordeelde in mei 2019 dat het PAS in strijd was met de Europese Habitatrichtlijn en dat deze ondernemers alsnog een vergunning moesten aanvragen.

PAS-melders zijn ondernemers die te goeder trouw handelden. Deze ondernemers kwamen buiten hun schuld in deze situatie terecht.

Sneller vergunning voor PAS-melders

Het kabinet wil samen met provincies de PAS-melders versneld van een vergunning voorzien en stelt hiervoor € 250 miljoen beschikbaar. Vergunningen verlenen aan de melders gaat niet eenvoudig. In Overijssel hangt 20 PAS-melders een dwangsom boven het hoofd. Overijssel heeft opties voor PAS-melders, maar benut die niet. Ook andere provincies worstelen met de problemen rondom het PAS.

Legalisering PAS-melding

Ondernemers kunnen hun PAS-melding legaliseren. Hiervoor moeten ze gegevens doorgeven aan uitvoeringsorganisatie RVO. Dit kan tot uiterlijk 1 december 2022. Wettelijk staat vast dat de noodzakelijke maatregelen voor het legaliseren van PAS-meldingen uiterlijk in februari 2025 klaar zijn.

Als de melding aan RVO correct is zijn er twee mogelijke uitkomsten.

  1. Er is geen vergunning nodig voor de melder PAS. Dat kan door bijvoorbeeld intern salderen (lees onderaan dit artikel meer hierover).
  2. PAS-melder heeft toch een vergunning nodig, bijvoorbeeld omdat intern salderen niet kan. Er is stikstofruimte nodig. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door extern salderen.

Lees ook het verhaal van PAS-melder Gerard van Laar uit het Utrechtse Rhenen PAS-melder: overheid bedreigt ons bestaansrecht

Meer lezen over aanpak stikstof en het PAS? Check de site aanpakstikstof.nl

Lees meer over het stikstofbeleid

Beheer
WP Admin