Boerenprotest voor het provinciehuis van Overijssel, afgelopen woensdag. Reden van het protest was onder andere ontevredenheid over de aanpak van PAS-melders. - Foto: ANP/Manon Bruininga AlgemeenNieuws

Overijssel heeft opties voor PAS-melders, maar benut die niet

Provincie Overijssel heeft nog wel mogelijkheden om af te zien van handhaving van PAS-melders zonder vergunning, maar kiest ervoor om daar geen gebruik van te maken. Dit tot verbazing van LNV.

Dat blijkt uit een interne nota over een gesprek tussen het ministerie van LNV en Overijssel, in handen van Boerderij. Overijssel kan bijvoorbeeld besluiten om minder voorzichtig te zijn en extern salderen weer toe te staan. Update artikel 21-11-2022, lees onderaan dit artikel reactie provincie Overijssel.

Bij het ministerie is grote verbazing over een aantal van de gemaakte keuzes van Overijssel in de aanloop naar het uiteindelijke besluit om te gaan handhaven bij 3 boerenbedrijven met een PAS-melding. In een gesprek, deze week, tussen beide overheidsinstanties vraagt LNV om volledige duidelijkheid te geven over de aanloop en keuzes die hebben geleid tot het handhavingsbesluit. Aan de kant van het ministerie wordt gewezen op mogelijkheden en verantwoordelijkheden die de provincie zelf heeft. Bijvoorbeeld extern salderen: er was ‘alom verbazing dat Overijssel [afgelopen zomer] de stap zette om extern salderen op te schorten’.

Extern salderen

De provincie Overijssel blijft erbij dat extern salderen zorgt voor mogelijk juridisch niet-houdbare vergunningen. Overijssel zit hierbij in een lastiger pakket dan de andere provincies, die extern salderen wel openstellen, aldus hun eigen oordeel. Woordvoering van Gedeputeerde Staten legt uit: “De realiteit is dat iedere provincie vanwege het aantal en de staat van haar Natura-2000 gebieden te maken heeft met specifieke opgaven ten aanzien van natuurbehoud en -herstel. Dit maakt dat iedere provincie extern salderen op haar eigen gebieden toetst.”

Lees verder onder het kader

Bij intern salderen lost een bedrijf binnen een activiteit de extra stikstofuitstoot op. Dit kan door bijvoorbeeld gebruik te maken van emissiearme technieken. Wanneer een bedrijf wil uitbreiden, maar middels intern salderen de extra uitstoot van stikstof niet kan regelen, dan kan de ondernemer kiezen voor extern salderen door bijvoorbeeld een bedrijf op te kopen van een stopper. Latente stikstofruimte is nog niet gerealiseerde vergunde ruimte.

Stikstofruimte voor saldering

De provincie heeft vorige week in een brandbrief gevraagd om hulp uit Den Haag. Ook het ministerie van Landbouw kan de PAS-melders, die inmiddels een brief met een dwangsom kregen, niet (op korte termijn) helpen om te legaliseren, als extern salderen niet mogelijk is. Als het extern salderen dan wel open staat, moet er voor de 3 PAS-melders die nu in een handhavingssituatie zitten, ook nog stikstofruimte zijn om mee te kunnen salderen. Die is er misschien wel.

Landelijke opkoopregeling

Overijssel heeft namelijk afgelopen september met 6 boeren afgesproken dat zij gaan stoppen en meedoen aan de landelijke opkoopregeling (MGA) in het kader van stikstofreductie. Hiervoor trok het ministerie van Landbouw € 8miljoen uit. De provincie moet alleen nog wel onderzoeken of de stikstofruimte die met die opkoop wordt vrijgespeeld, ook in te zetten is voor de legalisatie van PAS-melders. “Er is bij LNV een grote verbazing dat dit blijkbaar nog niet is uitgezocht”, valt te lezen in de gespreksnota. De LNV-ambtenaren wijzen Overijssel erop dat dit juist wel de bedoeling is: “Het gebruiken van ruimte uit de MGA is de basisaanpak van het legalisatieprogramma die mogelijk ingezet kan worden.”

Landelijke stikstofbank

De provincie Overijssel laat weten dat de ruimte uit deze opkoopregeling in de landelijke stikstofbank (SSRS) terechtkomt, en het dus aan het Rijk is om de stikstof uit te geven. Bovendien reserveerde provincie Overijssel ook al ruimte voor PAS-melders, maar geeft dus op basis van die ruimte geen vergunning af (met behulp van extern salderen). De aanwezigen aan de zijde van het landbouwministerie laten in het gesprek weten niet te snappen waarom de provincie voor deze werkwijze kiest. ‘Het idee van Overijssel om wel feitelijk te mitigeren heeft in feite dezelfde problemen als gewoon extern salderen, dus het voordeel daarvan wordt niet gezien’, aldus LNV.

Als laatste wijzen de aanwezigen op de mogelijkheid van de betrokken veehouders om zelf nog naar de rechter te stappen om het handhavingsverzoek aan te vechten: “Daarmee kan absoluut nog tijd worden gewonnen. Tijd waarbinnen nog andere oplossingen kunnen worden gevonden waarmee de bedrijven kunnen worden gelegaliseerd.”

Lees ook: Kamer wil geen apart debat over PAS-melders

Lees meer over het stikstofbeleid

Reacties

  1. Wat een walgelijke situatie, overheden die elkaar de zwarte Piet toespelen, nee, ik kan niet, ja, je kan wel, en niemand neemt verantwoordelijkheid voor de legalisatie van de pas melder of het NU oplossen van de boeren met de dwangsommen. Ongelofelijk wanbestuur, alles wat een overheid niet moet zijn zien we hier. De provincie had van alles kunnen doen om de pas melders te sparen waaronder ook het eenvoudigweg weigeren om de dwangsommen op te leggen. Elke provinciebestuurder is er persoonlijk verantwoordelijk voor dat dit niet is gebeurt. Lnv heeft ponden boter op het hoofd omdat zij deze rotzooi hebben veroorzaakt. Maar denk niet dat dit geaccepteerd zal worden!

  2. De politici die er nu zitten zullen binnenkort vervangen worden. De waarheid komt steeds meer naar boven en het blijkt dat er vaak verkeerde keuzes worden gemaakt en er steeds meer gelogen wordt

  3. Stikstof. Alle overheden zitten er op te azen. Voor eigen gebruik. Die pas boeren willen ze wel helpen . maar pas als alle eigen projecten en toekomstige projecten zijn voorzien

Beheer
WP Admin