Proef waarbij met sensoren ammoniak binnen en buiten de stal worden gemeten. – Foto: Bert Jansen AlgemeenNieuws

Zonder steun is omslag naar minder stikstof nauwelijks te maken

Een omschakeling naar een landbouw met minder uitstoot van ammoniak en fijnstof gaat per bedrijf forse inkomstverliezen opleveren. Dat blijkt uit een doorrekening van Wageningen Economic Research (WEcR).

Zonder steun vanuit de markt of van de overheid is het niet mogelijk de omschakeling te maken en tegelijk het inkomen op peil te houden. WEcR zegt dat ‘een adequaat, stabiel en helder faciliterend beleid vanuit overheid en private partijen essentieel is voor alle sectoren om de transitie naar een duurzamer landbouw te faciliteren’.

Inkomensverliezen

WEcR heeft gekeken hoe verschillende bedrijfstypen kunnen verduurzamen met bijvoorbeeld de inzet van emissiereducerende technieken en gebruikmakend van reststromen, een verminderde afhankelijkheid van soja en de inzet van mestscheiding en dagontmesting.

De berekende inkomensverliezen lopen op (afhankelijk van het type bedrijf) tot € 272.000 voor een gesloten varkensbedrijf. Ook in de melkgeitenhouderij en de vleesveehouderij voorziet WEcR inkomstenverliezen, die oplopen tot enkele tienduizenden euro’s.

WEcR zegt dat in de studie niet met alles rekening gehouden kon worden, omdat er bijvoorbeeld geen informatie is over de effecten van bepaalde bronmaatregelen op de productie. Het zou kunnen dat de inkomenseffecten daardoor minder groot zijn. De berekeningen hebben betrekking op gemiddelde bedrijven. De gehele sector bestaat echter uit een grote groep bedrijven waar tussen nog grote verschillen zijn.

Beheer
WP Admin