De eerste snede, met een wat lager drogestofgehalte dan normaal, is waarschijnlijk te snel verteerbaar om te gebruiken als enig ruwvoer in melkveerantsoenen. Daarom zal een tweede graskuil en/of snijmais aan het ruwvoer toegevoegd moeten worden. – Foto: Van Assendelft Fotografie RundveeNieuws

Flink deel eerste snede gras al gewonnen

Op veel plaatsen in Nederland is al een flink deel van de eerste snede gras gewonnen. De kwaliteit lijkt prima, maar het product zal gemiddeld iets aan de vochtige kant zijn en de verteerbaarheid is hoog.

Half april werd hier en daar al gemaaid. Het gras dat toen gemaaid werd, betrof deels de reguliere eerste snede, maar soms moesten veehouders ook gras maaien dat nog niet bemest was omdat het te lang de winter uitkwam. Drijfmest rijden op te lang gras zou te veel versmering geven. Mede door nattigheid is de drijfmestbemesting ook op verschillende plaatsen waar het gras niet te lang was, wel achterwege gelaten. Afgelopen week, op slag van 1 mei, is echter een echt begin aan de eerste snede gemaakt. Dat ging veelal wel om bemest grasland en de kwaliteit daarvan lijkt goed. Er zitten redelijk wat suikers in het gras en ook het ruweiwitgehalte lijkt meer dan voldoende. Omdat het gras in redelijk koude omstandigheden is gegroeid, stond er niet een heel zware snede. De verteerbaarheid van het nog relatief jonge product lijkt ook hoog.

Drogestofgehalte voorjaarskuil

De enkele warme dagen zijn volop benut om gras in te kuilen. Lang heeft het product niet op het veld gelegen. Daar was het weer te onbestendig voor. Het drogestofgehalte van de voorjaarskuilen zal dan gemiddeld ook niet hoog liggen. Als de 40% gemiddeld gehaald wordt, is dat al redelijk. Liever zien voedingsadviseurs dat een eerste snede wat droger wordt ingekuild. Een droger product maakt het eiwit wat bestendiger en zorgt ook voor het minder explosief vrijkomen van de suikers. Omdat dit in veel gevallen niet is gelukt, is het raadzaam om een volgende snede over dit product te kuilen dat wat droger is. In een wat vochtiger kuil vindt een soort voorvertering plaats waardoor celwanden makkelijk afbreekbaar zijn en de daarin zittende suikers snel vrijkomen. Voordeel van een wat minder droog product is dat het zich wel heel goed laat aanrijden en inkuilen, waardoor er minimaal lucht in de kuil zit. Dat komt de conservering ten goede.

Eerste analyses

Als de eerste snede in zijn geheel apart is ingekuild, zal er waarschijnlijk in de winter een tweede kuil en/of flink wat mais tegengevoerd moeten worden. Als enig ruwvoer lijkt de eerste snede vanwege de snelle verteerbaarheid en het wat lagere drogestofgehalte minder geschikt. Waarschijnlijk zullen de eerste analyses rond half juni beschikbaar zijn.

Beheer
WP Admin