Uit het jaarverslag van Skal Biocontrole blijkt dat het aantal biologisch gecertifieerde bedrijven met veeteelt het afgelopen jaar zijn gedaald. – Foto: Hans Banus AlgemeenNieuws

Aantal biologische veebedrijven neemt af

Het aantal biologisch gecertificeerde bedrijven met veeteelt is afgelopen jaar gedaald van 1.378 naar 1.318. Dat blijkt uit het jaarverslag van Skal Biocontrole.

Vooral het aantal biologische pluimveebedrijven daalde sterk van 381 naar 344. Het is voor het eerst dat het aantal biologisch pluimveehouders afnam. Het aantal biologisch melkveebedrijven daalde licht naar 548 (-2) en het aantal biologisch varkensbedrijven bleef stabiel op 204.

Tekst gaat door onder kader

Biologische landbouwbedrijven namen toe

Afgelopen jaar nam het aantal biologisch landbouwbedrijven wel toe met 20 naar 2.154. Ook waren er eind 2023 nog 110 landbouwbedrijven in omschakeling naar biologisch. Dat zijn 5 minder dan eind 2022. Daarmee komt het totaal aantal biologisch landbouwbedrijven onder toezicht bij Skal op 2.264. Dat is 0,7% meer dan een jaar eerder. Deze groei is minder dan in 2022 (1,9%) en 2021 (4,4%).

In 2023 beëindigden 116 landbouwbedrijven hun registratie bij Skal. In de meeste gevallen (32%) ging het om bedrijven die stopten met hun biologische activiteiten. In 22% van de gevallen stopten bedrijven hun registratie vanuit financiële overwegingen, bijvoorbeeld omdat ze geen economische meerwaarde haalden uit de certificatie. In hoeverre hier bij de eerste groep ook sprake van is, kan Skal bij navraag niet direct aangeven. In eveneens 22% van de gevallen was sprake van bedrijfsbeëindiging.

Het totaal aantal bedrijven, inclusief bedrijven in omschakeling, onder toezicht van Skal is afgelopen jaar gedaald met 36 naar 5.745. Een jaar eerder was nog sprake van lichte groei. Ook voor 2023 ging Skal uit van een lichte groei, maar dit is niet gebeurd. De afname is volgens de controlerende instantie vooral te verklaren door een daling van 3% in het aantal bedrijven in de categorie verwerking en handel.

Landbouwareaal biologisch groeide

Het landbouwareaal biologisch groeide in 2023 met 9% naar 87.416 hectare. Daarnaast is nog 5.799 hectare landbouwgrond in omschakeling. Een biologisch landbouwbedrijf in Nederland omvatte afgelopen jaar gemiddeld ruim 41 hectare grond. De meeste hectares biologisch areaal bevonden zich net als in 2022 in Gelderland (13.304). Ook was hier in 2023 met 997 hectare sprake van de meeste hectares in omschakeling. Na Gelderland volgen wat betreft meeste hectares bio Flevoland (13.210) en Noord-Brabant (10.082).

Skal sloot boekjaar 2023 af met een positief resultaat van €1,6 miljoen. De kosten vielen lager uit dan vooraf werd voorzien. Wat betreft de controleresultaten is sprake van een positieve ontwikkeling ten opzichte van 2022. Het aantal vastgestelde lichte afwijkingen daalde van 4.909 naar 4.130. Wat betreft ernstige afwijkingen is sprake van een daling van 1.038 naar 974. Ook het aantal kritieke afwijkingen daalde en wel van 203 naar 171.

Reacties

  1. Is het belangrijk om het aantal biologische melkveebedrijven te tellen of is het van belang om te weten hoeveel biologische koeien er zijn. Dit laatste bepaald de omvang biologische zuivel in de markt. Dit zou wel eens groter kunnen zijn dan vorige jaar, omdat ook biologische bedrijven hun omzet moeten vergroten om te overleven.

Beheer
WP Admin