Boerenbedrijven in de Gelderse Vallei zitten vaak dicht bij de Natura 2000-gebieden op de Veluwe. – Foto: Herbert Wiggerman RundveeNieuws

Eerste meetjaar ammoniakuitstoot veehouderijen stemt positief

Het eerste meetjaar van ammoniakuitstoot bij 20 Gelderse veebedrijven stemt hoopvol voor de reductie van de stikstofuitstoot. Dat zeggen de betrokken partijen in een eerste bericht over de uitkomsten.

In de Gelderse regio Foodvalley (de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Rhenen, Renswoude, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen) is in het kader van de Regio Deal Foodvalley een bedrijvenmeetnetwerk opgericht. 20 veehouderijbedrijven doen hier sinds vorig jaar vrijwillig aan mee.

Het eerste meetjaar was een basismeetjaar om te kijken wat de reguliere ammoniakuitstoot van de veehouderijen is. Vanaf dit jaar zullen boeren op allerlei manieren proberen om hun stikstofuitstoot terug te dringen, bijvoorbeeld door voermaatregelen of door iets aan de mest toe te voegen.

Geen erkende emissiefactoren

Dergelijke managementmaatregelen zijn tot nu toe geen erkende emissiefactoren. Door te meten willen de betrokken partijen laten zien wat het effect is van de maatregelen. Ze onderzoeken ook of meten een betrouwbaar instrument is, omdat er twijfel is over de werking en borging van emissiereducerende technieken.

De Regio Deal Foodvalley is een samenwerking tussen het Rijk en lokale overheden. Wageningen UR is betrokken bij de uitvoering van de metingen. Onderzoeker Albert Winkel constateert dat er bij de nulmeting in het eerste jaar bij de betrokken bedrijven uitschieters naar boven en naar beneden waren. “Dat biedt perspectief voor het verlagen van emissies. Bedrijven die meer uitstoten kunnen leren van bedrijven die minder uitstoten.”

Lees meer over het stikstofbeleid

Beheer
WP Admin