Sprekers

Home | Programma | Sprekers | Inschrijven

Dagvoorzitter
Ed Neerinx is voorzitter van het Blonde d'Aquitaine stamboek Nederland, voorzitter van Fierba, vice-voorzitter Federatie vleesvee stamboeken Nederland en adviseur vakgroep vleesvee LTO. Hij heeft een vleesveebedrijf met 50-60 Blondes. 
 
Keynote sprekers

Dr. Guillaume Counotte is Senior Onderzoeker afdeling R&D van de Gezondheidsdienst voor Dieren. Na de opleiding tot Biochemicus aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en promotieonderzoek op het gebied van pensfermentatie bij koeien aan de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht, is hij werkzaam bij de Gezondheidsdienst voor Dieren. In 1998 volgde registratie als Europees Toxicoloog met als aandachtsgebied veterinaire toxicologie en dan vooral spoorelementen, veevoeder en drinkwater. Thans vooral werkzaam in projecten op het gebied van biomarkers in relatie tot duurzame veehouderij en gezonde dieren. Drinkwater voor dieren is een onder belicht aspect van diergezondheid. Daarom wordt regelmatig aandacht gevraagd voor en gepubliceerd over de risico’s van slecht drinkwater.
   
Interviewer / debatleider
Hans Siemes is landbouw- en plattelandsjournalist en publicist. Boerderij is een van zijn opdrachtgevers. Bij dat vakblad was hij in de jaren '90 adjunct-hoofdredacteur, voordat hij zijn eigen onderneming begon.
Hans Siemes heeft verschillende boeken op zijn naam staan, onder meer over de landbouwhistorie, maar ook een biografie over oud-landbouwminister Gerrit Braks. Als freelancer is hij hoofdredacteur van Veepro Magazine, Inzicht in Natuur en het plattelandsmagazine Naober.
Hij is oud-voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Land- en Tuinbouw Journalistiek (NVLJ) en hij heeft zitting in het bestuur van het Europese Netwerk van Agrarische Journalisten (ENAJ).  
   
Deelnemers debat
Sytze van der Goot is na allerlei banen (bedrijfsleider melkveebedrijven, stage in Amerika, kalvermesterij en inseminator) in contact met natuurbeheerders. Hierin zag hij een grote uitdaging, volgens Sytze hadden de TBO’s praktiserende boeren nodig voor het beheer van de landschappen. Het houden van runderen in een natuurlijke omgeving en natuurlijk gedrag vond Sytze en geweldige uitdaging, 25 jaar geleden begonnen met het houden van Schotse Hooglanders in natuurgebieden van SBB. Sinds 1996 heeft Sytze in maatschap het beheer over 1500 ha van NMM middels het houden van een Limousin veestapel van 450 stuks. Goede afspraken maken en een vertrouwensrelatie met natuurbeheerders is van essentieel belang om te komen tot een duurzame bedrijfsvoering waarin zowel de natuur als ook het vee het best tot zijn recht komt. Sytze is actief in het LSN en lid van klankbordgroep LTO en CRV vleesveecommissie. 
 

Nico Altena werkt bij Natuurmonumenten als afdelingshoofd Natuur & Landschap. Natuurmonumenten is de beweging van mensen met hart voor de natuur. Natuurmonumenten wil mensen activeren en samen met hen de natuur als bron van inspiratie en verwondering delen. Daarom beschermt Natuurmonumenten natuurgebieden, waardevolle landschappen en cultureel erfgoed. Natuurmonumenten doet dat door gebieden aan te kopen, in te richten, te beheren en toegankelijk te maken voor iedereen. Natuurmonumenten werkt hierbij samen met vrienden, vrijwilligers, bedrijven en natuurlijk ook met boeren. Nico Altena heeft een bijdrage geleverd aan gebieden als Dal van de Ruiten Aa, Kardinge, De Onlanden en Schiermonnikoog in Noord-Nederland. Veel resultaten zijn bereikt door samenwerking met boeren uit de streek. In het gebied De Onlanden is dat het meest naar voren gekomen bij de inrichting van een groots natuur- en waterbergingsgebied. Hier werkt Natuurmonumenten intensief samen met de Kijkboerderij ’t Hoogeveld.
   
Sprekers deelsessies

Joost Huijbregts is opgegroeid tussen het  vleesvee in het Brabantse Riel en nu werkzaam als vleesveespecialist bij For Farmers Hendrix. Vanuit mijn passie, achtergrond en voedingskennis begeleid ik zowel rosé- als ook roodvleesklanten naareen optimaal resultaat. Door het bieden van begeleiding die verder rijkt dan alleen op voedingsgebied, probeer ik handvatten aan te reiken die hieraan bijdragen. Het zien van, het herkennen van, en vervolgens het handelen op, diersignalen is daarin zeer belangrijk. Preventief in plaats van curatief werken, het aanvoelen van kansen of bedreigingen, tijdig de juiste beslissingen nemen. Daarin liggen de kansen voor de hedendaagse vleesveehouder in een markt die ernstig onder druk staat. Hoe kunnen we ons zo goed mogelijk uit deze drukkende markt slaan? Daar wil ik graag verder op ingaan tijdens de VleesveeVakdag! Hopelijk tot dan.
   
Willem Tel is architect en bouwadviseur bij de Kamer van Landbouw van de deelstaat Nordrhein-Westfalen in Münster, Duistland. Hij houdt zich bezig met  Zelfstandige advisering van op het gebied van nieuwbouw en renovatie van stallen algemeen bouwadvies. Hij heeft gedetailleerde specialistische kennis op het gebied van de bouw, de bouwverordening, de procestechniek, boekhoudkundige procedures, het dierenwelzijn en de milieuwetgeving en kostenberekening. 
 
Gert van Trierum is als Productmanager Denkamilk bij de internationale Denkavit Groep verantwoordelijk voor de productontwikkeling van melken voor jonge herkauwers. Naast onderzoek op de eigen onderzoeksbedrijven en onderzoek in samenwerking met universiteiten en instituten, wordt ook veel tijd besteed aan begeleiding en interpretatie van (internationaal) praktijkonderzoek. Tevens is Van Trierum verantwoordelijk voor de technische ondersteuning van alle melken voor jonge herkauwers. Vanuit zijn functie besteedt Van Trierum ook veel aandacht aan het overbrengen van kennis en ervaring m.b.t. de opfok van jonge herkauwers in theorie en praktijk op bedrijven.  
 
Ruud Bakker is 50 jaar en 22 jaar werkzaam voor de vereniging van Keurslagers waarvan 12 jaar als directeur van de vereniging. Naast de VVK ben ik ook verantwoordelijk voor VPNL, ons bedrijf waar we werken voor alle Vers specialisten in Nederland. Daarnaast is VVK eigenaar van Versmonitor Nederland en participeert in de Stichting Verskwaliteit Nederland.