Webinar: Verdien geld door voerefficiëntie

Hoeveel melk maakt een koe uit het voer? Wat zijn de normen en hoe kan ik de resultaten op mijn bedrijf verbeteren? Dat staat centraal in de webinar ‘Voerefficiëntie in de melkveehouderij’.

De voerefficiëntie wordt berekend door het aantal kilo’s melk te delen door de opgenomen kilo’s droge stof uit het opgenomen rantsoen. Gemiddeld varieert deze in de praktijk van 1,1 tot 1,6. Daarbij halen de nieuwmelkte koeien veelal de hoogste waarden voor voerefficiëntie. Soms is een voerefficiëntie heel hoog, omdat de koeien zichtzelf te sterk weggeven. Dat is niet wenselijk. Vaarzen en koeien die al lang in lactatie zijn, hebben vaak wat lagere waarden. Vaarzen zijn immers nog in de groei en oudmelktekoeien moeten weer in conditie komen en hebben een deel voeding nodig voor het kalf. Kortom: de waarde van de voerefficiëntie moet passen bij de groep. Toch vraagt een suboptimale voerefficiëntie aandacht. Vaak kan er door kleine verbeteringen al veel bereikt worden en kan er geld bespaard worden op de voeding of wordt er met dezelfde hoeveelheid voer een hogere melkproductie bereikt en dus ook omzet en cash-flow. Verbetering van 0,1 voerefficiëntie betekent al snel 2 litermelk per koe meer. Bij 100 koeien is dat al 70 euro per dag melkopbrengst ofwel > 25.000 euro per jaar.

Het is van belang dat het gevoerde rantsoenen, en het restvoer, gewogen kan worden en dat er melkproductiegegevens per koe beschikbaar zijn. Dan wordt duidelijk waar er nog kansen liggen. Is dat door verbetering van ruwvoerkwaliteit? Verbetering van de genetische aanleg van de koeien? Verbetering van de diergezondheid op het bedrijf? Overal liggen kansen, dus ook op de bedrijven waar al wel een goede voerefficiëntie bereikt wordt.

In dit webinar geven vakkundige partijen antwoord op alle aspecten die invloed hebben op het realiseren van een optimale en passende voerefficiëntie.

Meld je hieronder gratis aan:

</di

Sprekers

Nico Woudenberg
Commercieel sectormanager Rundvee bij De Heus

“Sturen op voerefficiëntie helpt je vooruit”

 • Wat is voerefficiëntie?
 • Wat is de invloed op je saldo?
 • Hoe verbeter je de voerefficiëntie?
 • Wat levert dat je op?
 • Praktische tips om mee aan de slag te gaan

 

Frens Hoeve
Accountmanager bij Speerstra Feed Ingredients B.V.

“Alleen een hoge voerefficiëntie met gezonde koeien en een gezonde pens”

 • Wat is de relatie tussen voeding en gezondheid.
 • Wat is het effect van gezondheidsproblemen op de voerefficiëntie?
 • Wat zijn de risico’s van het ruwvoer van dit jaar?
 • Hoe kunnen speciale ingrediënten zorgen voor een verbetering van de voerefficiëntie
Arjan Lassche
Agro Service Manager bij KWS

“Optimalisatie van de teelt van voedergewassen (op het eigen bedrijf)”

 •  Invloed van veredeling op de opbrengst, kwaliteit en landbouwkundige eigenschappen van maïs, hybride rogge en voederbieten
 • Teeltmanagement (myKWS) om de genetische potentie van de gewassen/rassen in de praktijk zoveel mogelijk te realiseren
 • Teeltkundige maatregelen om het saldo uit voer van eigen bodem verder te vergroten
Liza Bruggeling
Online editor Boerderij & Food&Agribusiness

Partners

Beheer
WP Admin