Ministers Piet Adema en Christianne van der Wal tijdens een debat over natuur- en landbouwbeleid. Terwijl Adema ademruimte vindt, worstelt Van der Wal met kritiek op het beleid. - Foto: ANP AlgemeenCommentaar

‘Gerommel in de marge bij aanpak stikstof’

Boeren zoeken helderheid in stikstofkwestie. RVO spreekt van verbetering, maar onzekerheid blijft. Is dit genoeg?

RVO noemt het een forse verbeteringsslag. En dat zal best, de kaarten van de waterschappen zijn immers geactualiseerd. Tot 80% van de sloten kreeg een andere typering, met soms een nieuwe naam: kort of niet droogvallende waterloop. Gevolg van de aanpassing is dat ook de bufferstroken veranderen. In het keuzemenu zit nu nul, 1, 3 en 5 meter.

Een terechte aanpassing. Vorig jaar klopte op 18% van de percelen de bufferstrook niet. Maar of het er nu allemaal gemakkelijker op wordt? De vraag stellen is hem eigenlijk al beantwoorden. Om er een positieve draai aan te geven, kun je in ieder geval zeggen dat er naar de boeren is geluisterd.

Stikstofdoelen

Minister Piet Adema kan op dit dossier even adem halen. Zijn collega Christianne van der Wal heeft het een stuk lastiger. Het stikstofbeleid tot nu toe is nauwelijks effectief, oordelen instituten PBL, RIVM en Wageningen UR. De uitkoop- en stoppersregelingen dragen slechts een kwart bij aan de daling in uitstoot. Bijna een derde is een gevolg van ander beleid, vooral het verlies van de derogatie. Maar liefst 45% is een gevolg van gedaalde ‘import’ uit het buitenland.

Ook de plannen richting 2030 of 2035 zijn ontoereikend, oordelen diezelfde instituten in weer een ander rapport. Deze uitkomsten waren te verwachten. Als het rijk de doelen voor 2030 of 2035 wil halen, zijn vergaande maatregelen nodig. Maatregelen die op het erf veel geld kosten, realiseren de instituten zich. Het rijk moet scherper kiezen, in gebieden en subsidies, luidt hun devies.

PAS-melders

Nu hoeven we geen medelijden te hebben met het Haagse theater. De conclusies zijn vooral zuur voor de boeren die het aangaat, in het bijzonder de PAS-melders. Ook hier oordeelt het PBL hard: legalisatie gaat tergend langzaam. Gelukkig is er wat ruimte in de handhaving. Volgens de Raad van State hoeven provincies niet altijd op te treden. Het is alleen tijdswinst, geen oplossing. Uitstel duurt tot halverwege 2025.

Politici zijn vooral met elkaar bezig

Ronduit frustrerend is dat Den Haag plat ligt. Politici zijn vooral met elkaar, met procedures of met structuren bezig. Niet met hun opdracht om keuzes te maken, bestendig beleid te ontwikkelen en perspectief te bieden. In dat licht is het interessant om te zien wat de hoofdrolspelers (donderdag 7 maart) op het LTO Boerencongres te melden hebben.

Rutte IV strompelt naar het einde, met voor de landbouw tal van ingrijpende dossiers. Die liggen noodgedwongen op de plank. Die onzekerheid vreet aan de gemoedsrust. In dat licht is de aanpassing van regeltjes – hoe goed bedoeld ook – gerommel in de marge.

Beheer
WP Admin