Gecombineerde opgave 2024: vereenvoudigingen en veranderingen uitgelicht

Met de Gecombineerde Opgave 2024 voor de deur staan agrariërs weer voor de jaarlijkse uitdaging om hun bedrijfsgegevens op te geven bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit jaar brengt de opgave echter enkele belangrijke wijzigingen met zich mee die het invulproces vereenvoudigen en optimaliseren. Op deze pagina duiken we in de Gecombineerde Opgave 2024, belichten we de veranderingen.

De Gecombineerde Opgave 2024 introduceert een reeks aanpassingen die zijn ontworpen om de jaarlijkse rapportage voor boeren te vergemakkelijken. Van de vermindering van het aantal vragen tot aan de introductie van nieuwe regelingen binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Lees het laatste: nieuws over Gecombineerde opgave 2024

Minder persoonlijke vragen

Een opvallende wijziging is de vereenvoudiging van de vragen over jouw bedrijfsvoering. Details zoals geslacht van het bedrijfshoofd, bedrijfsopvolging, en de dagelijkse leiding behoren niet meer tot de vereisten. Dit betekent een vermindering van de administratieve last.

Focus op kerncijfers

Bij vragen over meewerkende familie en regelmatig meewerkende personen wordt nu enkel naar het aantal personen gevraagd, zonder onderscheid te maken tussen mannen en vrouwen.

Veranderingen in dieren en huisvesting

Nieuwe vragen over stalstrooisel

Specifiek voor rundveehouders is er een nieuwe vraag over het type stalstrooisel dat je gebruikt. Dit geeft inzicht in de welzijnsstandaarden en milieu-impact van uw bedrijfsvoering.

Aanpassingen in huisvestingsopties

Geitenhouders kunnen nu aangeven als hun geiten het hele jaar buiten lopen, wat bijdraagt aan een duidelijker beeld van dierenwelzijn. Voor rundvee is er een nieuwe optie bijgekomen voor de huisvesting, namelijk de ‘ligboxenstal met V-vormige vloer’, die een efficiëntere mestafvoer mogelijk maakt.

Wijzigingen in GLB en mestbeleid

Nieuwe regelingen en eco-activiteiten

Belangrijk dit jaar zijn de aanpassingen binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en het mestbeleid. Zo wordt de benaming voor ‘Verlengde weidegang’ aangepast naar ‘Weidegang’ en dien je gecertificeerd te zijn om deze eco-activiteit uit te voeren. Ook zijn er nieuwe eco-activiteiten beschikbaar zoals fertigatie en precisiebemesting, die bijdragen aan een duurzamere landbouwpraktijk.

Verlichting in mestregelgeving

De vragen over het uitrijden en de opslag van dierlijke mest vervallen, wat leidt tot een verlaging van de administratieve lasten. Daarnaast is de sectie over machines en precisielandbouw geschrapt, wat wederom een vermindering van de vraagstelling betekent.

Grond en Percelen: wat is nieuw?

Eenvoudiger beheer van percelen

De aanpassingen in het onderdeel 'Grond en Percelen' zorgen voor een meer gestroomlijnde ervaring. Je hoeft geen vragen meer te beantwoorden over specifieke kenmerken zoals appel- en perenbomen of beregeningstechnieken. Wel is er een nieuwe vraag over deelname aan agrarisch collectief voor Natuur- en Landschapsbeheer.

Ondertekenen en versturen: let op de wijzigingen

Bij de ondertekening van je opgave zijn er enkele veranderingen in de verklaring die je tekent. Zo dien je, indien van toepassing, te bevestigen dat zeldzame landbouwhuisdieren correct zijn geregistreerd en dat jonge landbouwers met zeggenschap zijn opgegeven. Ook geef je toestemming voor de controle van eco-activiteiten zoals weidegang door stichting Weidegang.

Voorbereiden op de Gecombineerde Opgave

  1. Controleer de wijzigingen: Zorg dat je op de hoogte bent van de nieuwe en vervallen vragen.
  2. Verzamel benodigde informatie: Zorg dat je alle benodigde informatie bij de hand hebt, zoals gegevens over dieren, grond, en eventuele deelname aan regelingen.
  3. Maak gebruik van ondersteuning: RVO biedt ondersteuning via hun website, telefonisch, en via online seminars. Maak hier gebruik van als je vragen hebt.

Recente artikelen Gecombineerde opgave

Beheer
WP Admin