Het inzaaien van een groenbemester na mais. Mag ik zaad vanggewassen mengen? - Foto: Koos Groeneveld AlgemeenNieuws

Boer & Recht: mag ik zaad van verschillende soorten erkende vanggewassen mengen?

Zelf zaad mengen van erkende vanggewassen is mogelijk voor GLB-voorwaarden, mits goed gedocumenteerd. Lees hoe bewijs cruciaal is.

Het zelf mengen van erkende vanggewassen is toegestaan onder GLB-voorwaarden, mits goed gedocumenteerd. Een recente zaak toont het belang van nauwkeurige administratie: een akkerbouwer kreeg een korting op zijn vergroeningspremie door onvoldoende bewijs van zijn mengsel. Dit benadrukt het belang van zorgvuldigheid in het bewaren van aankoopbewijzen en etiketten.

Vraag: Mag ik zelf zaad van verschillende soorten erkende vanggewassen mengen om te voldoen aan een voorwaarde in het GLB dat er minimaal twee soorten in een mengsel zitten?

Antwoord: Een verbod hierop is er niet. Maar het is wel zaak dat je heel goed kunt aantonen dat je verschillende soorten hebt gekocht, gemengd en gebruikt op de percelen waar het om gaat. Dat ondervond een akkerbouwer die in beroep ging tegen een korting op zijn vergroeningspremie over 2021, bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Hij moest 5% van zijn 70 hectare inzetten als Ecologisch Aandachtsgebied, wat inhield dat hij er een mengsel van minimaal twee goedgekeurde vanggewassen moest zaaien. Hij gebruikte daarvoor Japanse haver die hij zelf had aangevuld met zaad van afrikaantjes (tagete), en zwaardherik; alle drie goedgekeurd voor dit doel. Maar hij kreeg toch een korting, omdat hij niet genoeg bewijsmateriaal had in de vorm van aankoopbewijzen en etiketten, waaruit kon blijken dat hij inderdaad een substantiële hoeveelheid zaad had bijgemengd bij de Japanse haver.

Reacties

Beheer
WP Admin