Het Binnenhof, het middelpunt van de Nederlandse politiek. In de Eerste Kamer is een meerderheid om de behandeling van de Tijdelijke wet Transitiefonds, Landelijk Gebied en Natuur controversieel te verklaren. Dat betekent dat de wet voorlopig niet van kracht wordt. - Foto: Canva/fotolupa AlgemeenNieuws

Eerste Kamer wil stikstoffonds nu niet behandelen

In de Eerste Kamer is een meerderheid om de behandeling van de Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied controversieel te verklaren. BBB, GroenLinks/PvdA, PVV, Ja21, SGP en FvD ondersteunen het voorstel om de wet voor het stikstoffonds controversieel te verklaren. Die partijen hebben samen 41 van de 75 zetels.

Dat betekent dat de wet voorlopig niet van kracht wordt en het fonds ook niet gevuld kan worden. De Tweede Kamer keurde de wet in mei met een nipte meerderheid goed met steun van CDA, VVD, D66, ChristenUnie en de Kamerleden Nilüfer Gúndogan en Liane Den Haan.

Vorige week was al duidelijk dat BBB zou vragen om de instelling van het fonds controversieel te verklaren. Hoewel het voorstel werd gesteund door vier andere partijen, was er nog geen meerderheid voor. Dinsdag bleek bij de vergadering van de Commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dat ook de fractie van GroenLinks/PvdA de controversieelverklaring ondersteunt. Senator Saskia Kluit meldde dat.

De fractievoorzitters in de Eerste Kamer inventariseerden dinsdag welke wetsvoorstellen mogelijk controversieel verklaard worden. Daarover stemmen ze volgende week, als dat nodig mocht blijken.

Kritische vragen

Als de senaat het instellen van het transitiefonds controversieel verklaard, wordt de wet in elk geval niet verder behandeld tot er een nieuw kabinet is of tot de Eerste Kamer alsnog besluit de wet te behandelen. De Eerste Kamer stelde al wel kritische vragen over de wet, maar minister Christianne van der Wal heeft daar nog niet op geantwoord.

Of de wet controversieel verklaard wordt of niet: om de wet in de Eerste Kamer aangenomen te krijgen, moet de minister in elk geval een of meer partijen die in de Tweede Kamer tegen waren, overtuigen van een voorstem.

Met de val van het kabinet staat de vulling van het fonds (€ 24,3 miljard) sowieso op losse schroeven. De omvang van het fonds komt in handen van een volgend kabinet. Dat geldt overigens ook voor het Klimaatfonds, waarvan niet zeker is of dat in de Eerste Kamer controversieel verklaard wordt.

Het voornemen van de Eerste Kamer om het transitiefonds controversieel te verklaren heeft geen gevolgen voor het geld dat al is uitgetrokken voor de opengestelde beëindigingsregelingen, waarvoor al ongeveer € 1,5 miljard beschikbaar is.

Lees meer over het stikstofbeleid

Het laatste stikstof nieuws op je mobiel.

Bekijk hier hoe je deze app vastzet op het startscherm van je mobiel.

Beheer
WP Admin