Een kleine extensieve varkenshouderij in de staat Georgia in de Verenigde Staten. – Foto: Vincent ter Beek VarkensNieuws

Rabobank: varkensvlees goed gevraagd, kostprijs zakt

Varkensproducenten wereldwijd zijn weer optimistisch en overwegen hun productie op te voeren. Dat schrijft Rabobank in zijn rapport over de mondiale varkensmarkt.

De vraag naar varkensvlees is groter dan verwacht en beter in balans met het aanbod. Daarnaast daalt de kostprijs. Dit leidt ertoe dat de krimp van het aantal zeugen stopt. Sommige producenten overwegen zelfs meer zeugen te gaan houden. Het beeld is wel divers. In gebieden met een hoge ziektedruk of strengere regelgeving op gebied van milieu of dierenwelzijn blijft de productie achter.

Verenigde Staten: krapper aanbod, prima vraag

In de Verenigde Staten profiteren de varkensproducenten van een krapper aanbod en een prima vraag. Ook de export loopt goed: 10% meer in de eerste twee maanden van dit jaar. De opbrengstprijs verdubbelde daarom dit jaar. De varkensboeren in de VS schrijven weer zwarte cijfers, ook omdat de voerprijs zakt. Volgens Rabobank hebben varkenshouders in de VS geïnvesteerd in diergezondheid en zijn locaties gesloten die minder goed draaien. De productiviteit van de zeugen stijgt daarom snel, 4,6% tot ruim 11,6 gespeende biggen per worp dit jaar.

De varkensprijs in de Verenigde Staten schoot de eerste drie maanden van dit jaar omhoog. Het aanbod daalde licht en de vraag naar en export van varkensvlees is goed. Alle ingrediënten voor een prijsstijging zijn aanwezig.

China trekt weer aan

De impact van China op de wereldmarkt blijft onveranderd groot. China kampte het eerste kwartaal dit jaar met overaanbod en prijsdruk. In dit kwartaal wordt een omslag verwacht en trekt de prijs geleidelijk aan. In april noteerden varkens in China € 2 per kilo levend gewicht. China importeerde 40% minder varkensvlees in de eerste twee maanden dit jaar. In de tweede helft van dit jaar zal de import weer aantrekken.

Beheer
WP Admin