De symptomen van blauwtong worden samengevat met FFF (Fever, Face, Feet). Deze verschijnselen worden vooral bij schapen waargenomen. - Foto: ANP

Alles over blauwtong

Blauwtong is een ziekte die voornamelijk voorkomt bij herkauwers, zoals schapen, geiten, runderen en herten. Bestrijding van blauwtong is van groot belang voor de veehouderij en de landbouwsector in Nederland vanwege de ernstige gevolgen die het kan hebben voor de diergezondheid en economie. Hieronder worden enkele belangrijke aspecten van blauwtong behandeld.

Wat is blauwtong?

Blauwtong, ook bekend als 'Bluetongue' in het Engels, is een ziekte die wordt veroorzaakt door het blauwtongvirus (BTV). De ziekte is genoemd naar de typische blauwe verkleuring van de tong en de slijmvliezen bij geïnfecteerde dieren.

Het virus wordt overgedragen door knutten, kleine vliegende insecten, die bloed van geïnfecteerde dieren kunnen opzuigen en het virus vervolgens kunnen overbrengen naar andere dieren. Vooral schapen hebben veel last van de ziekte. De meeste schapen herstellen na enkele weken, maar door complicaties (zoals slecht eten) kunnen dieren toch doodgaan aan blauwtong.

Infecties bij runderen en geiten verlopen vaak zonder duidelijk waarneembare verschijnselen. Besmette runderen hebben vaak wel veel virus in het bloed en het virus blijft ook langer in het bloed. Daardoor is er meer risico dat runderen het virus verspreiden.

Blauwtong veroorzaakt door serotypen 1-24 zijn in Nederland meldingsplichtig. Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) is het nationaal referentielaboratorium voor blauwtong en heeft ISO-gecertificeerde testen om verdenkingen van blauwtong (BT) te diagnosticeren.

Belang voor de veehouderij in Nederland

Geïnfecteerde dieren vertonen verminderde voederopname, verminderde melkproductie en verminderde groei, wat leidt tot lagere opbrengsten voor veehouders. Daarnaast kunnen handelsbeperkingen worden opgelegd aan gebieden waar blauwtong voorkomt, wat de internationale handel in dierlijke producten kan belemmeren.

Symptomen van blauwtong

De symptomen van blauwtong worden samengevat met FFF (Fever, Face, Feet). Blauwtong is een ziekte die voornamelijk voorkomt bij herkauwers, zoals schapen, geiten, runderen en herten.

Symptomen bij schapen

FFF-verschijnselen worden vooral bij schapen waargenomen; hoge koorts, speekselen, zwelling in de kop, inclusief tong en lippen, en pijn en ontsteking van de kroonrand bij de hoeven. Dieren eten niet meer, liggen veel, lopen kreupel of staan met een bolle rug om de pijn in de poten te verlichten. Ook abortus en geboorteafwijkingen kunnen wijzen op besmetting met blauwtong. In zeer ernstige gevallen kleurt de tong blauw. De gevoeligheid van schapenrassen voor blauwtongvirusinfectie is erg verschillend.

Symptomen bij rundvee

Infecties bij andere dieren zoals herkauwers en geiten verlopen vaak zonder duidelijke symptomen. De symptomen zijn vergelijkbaar als bij schapen maar minder ernstig. Verder kan de melkproductie verminderen en kan sprake zijn van een verhoogd celgetal. Opvallend is dat Afrikaanse herkauwersoorten natuurlijke immuniteit lijken te hebben.

Is blauwtong besmettelijk?

Dieren besmetten elkaar niet rechtstreeks, overdracht gaat via de knutten, al wordt het bij uitzondering ook door andere steekvliegen overgebracht. Een andere route is een besmette naald, besmet sperma of overdracht van moederdier op lam of kalf. Volgens de GD zijn ook gevallen bekend van vaarzen die besmet raakten toen ze de nageboorte van een besmet dier hadden opgevreten. Mensen kunnen geen blauwtong krijgen. Blauwtong is geen zoönose.

Hoe voorkom je blauwtong?

Het voorkomen van blauwtong in Nederland omvat het nemen van verschillende preventieve maatregelen. Dit houdt in het vermijden van gebieden met bekende uitbraken, het minimaliseren van contact tussen dieren en het aantal knutten minimaliseren door middel van insectenbestrijding. Ook het plaatsen van geïnfecteerde dieren in quarantaine kan verdere verspreiding voorkomen. Bij het plaatsen van dieren in quarantaine moet de plek afgesloten zijn voor insecten. De dieren zelf krijgen een behandeling met een insectenwerend middel en/of insecticiden. Ook zijn speciale maatregelen opgesteld tegen drachtige runderen. Deze dieren kunnen een besmette foetus dragen die na de geboorte een virusbron kan zijn voor verspreiding.

Vaccinatie en andere preventieve strategieën

In Europa is voor een beperkt aantal serotypen (1, 2, 4, 8) geïnactiveerd BT-vaccin beschikbaar. Deze duurdere vaccins zijn veilig en effectief, maar zijn geen DIVA-vaccins. Een DIVA-vaccin is een speciaal soort vaccin, waardoor het mogelijk is onderscheid te maken tussen geïnfecteerde en gevaccineerde dieren. Preventieve vaccinatie met geïnactiveerd vaccin is toegestaan in Europa, maar wordt nauwelijks toegepast. Andere preventieve strategieën omvatten het gebruik van insectenwerende middelen, het vermijden van verplaatsingen van dieren uit besmette gebieden en monitoring van diergezondheid.

Een massale vaccinatiecampagne is gestart in 2008 tegen serotype 8. Het aantal besmettingen daalde toen sterk. Na 2009 werd er nauwelijks meer gevaccineerd. In 2015 werd echter serotype 8 opnieuw aangetroffen in Frankrijk. De kans op nieuwe uitbraken van blauwtong blijft dus aanwezig.

Enting tegen blauwtong serotype 8 op een Nederlands schapenbedrijf in 2019.
Enting tegen blauwtong serotype 8 op een Nederlands schapenbedrijf in 2019.

Behandeling van blauwtong

Er is in Nederland geen specifieke behandeling voor blauwtong. De ziekte wordt meestal ondersteunend behandeld, waarbij de symptomen worden verlicht en complicaties worden aangepakt. Preventieve maatregelen zijn van cruciaal belang om de verspreiding van de ziekte te beperken.

Schaap dikke kop, mond- en neusuitvloeiing.
Symptomen bij een schaap: dikke kop, mond- en neusuitvloeiing, als gevolg van blauwtong. - Foto: Misset
Knutten in close-up: kleine insecten met grote gevolgen voor de veehouderij vanwege blauwtong. - Foto: Canva/Getty Images
Lees praktische tips voor de bestrijding van knutten - Foto: Canva/Getty Images
blauwtong uitbraak
Lange dagen dierenarts door blauwtong: ‘Ook dit drama gaat voorbij’ - Foto: Cor Salverius
Boer Cees Verhagen waakt zorgzaam over zijn melkvee te midden van de blauwtonguitbraak.
Blauwtong treft boer Verhagen: 'Je moet je emotioneel wapenen'. - Foto: Peter Roek
Armin Elbers is onderzoeker epidemiologie bij Wageningen Bioveterinary Research in Lelystad. Hij is specialist op het gebied van  besmettelijke dierziektes en doet specifiek onderzoek naar de rol van knutten bij overdracht van blauwtong. - Foto: WUR
Op zoek naar de knutten die het virus blauwtong overbrengen - Foto: WUR

Nieuws over blauwtong

Beheer
WP Admin