Een kudde schapen dicht bij natuurgebied Bargerveen in Zuid-Oost Drenthe. – Foto: Hans Banus AlgemeenNieuws

WBVR: ook diertransporten verspreidden blauwtong

Diertransporten hebben vorig jaar zeer waarschijnlijk een rol gespeeld bij de snelle verspreiding van blauwtong. Dat concludeert een onderzoeksteam van Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) na onderzoek.

“Het blauwtongvirus verspreidde zich over grote afstanden tijdens deze epidemie. Naast verspreiding tussen veehouderijbedrijven via knutten speelden waarschijnlijk ook andere transmissieroutes een rol”, aldus de onderzoekers.

Het virus werd begin september vastgesteld op vier bedrijven in de buurgemeenten Wijdemeren (Noord-Holland) en Stichtse Vecht (Utrecht). Het was de eerste keer sinds 2009 dat de ziekte in Nederland werd aangetroffen. Daarna verspreidde het virus zich snel. Begin oktober waren meer dan duizend veebedrijven besmet, in november stond de teller op meer dan vijfduizend getroffen bedrijven. Het ministerie van Landbouw besloot op 18 september dat het instellen van transportbeperkingen geen zin meer had om virusverspreiding te voorkomen. Het virus heeft uiteindelijk meer dan 50.000 schapen het leven gekost. Er is geen vaccin beschikbaar tegen het virus. 

Niet alleen knutten verspreidden blauwtong

Uit het onderzoek blijkt dat de verspreiding van het BTV3-virus vergelijkbaar was met de uitbraak met blauwtong serotype 8 in 2006 en 2007. Daarnaast bleken de virushaarden zich ook over tientallen kilometers te verspreiden. “Dit gegeven onderstreept dat naast verspreiding van het blauwtongvirus over korte afstanden via besmette knutten, andere transmissieroutes waarschijnlijk een belangrijke rol hebben gespeeld”, aldus onderzoeker Thomas Hagenaars van WBVR. Diertransport is volgens de onderzoekers een waarschijnlijke bijkomende transmissieroute.

Het onderzoek zegt niets over de herkomst van het virus. Hier werd al eerder onderzoek naar gedaan. Het serotype BTV3 dat in Nederland voor de grote uitbraak zorgt, is een significant ander virustype dan het BTV 3-virus dat eerder is vastgesteld in onder andere Italië, Tunesië en Israël. Deskundigen verwachten dat het blauwtongvirus in de zomer weer zal oplaaien. Verschillende farmaceuten werken aan een vaccin tegen het virus. Het ministerie van Landbouw gaat ervan uit dat er in mei een veilig vaccin beschikbaar is.

Beheer
WP Admin