Blauwtong serotype 3 (BTV3) is een nare ziekte. Een adequate behandeling van zieke dieren is er niet. - Foto: Ronald Hissink AlgemeenNieuws

9 tips om blauwtong te voorkomen

Blauwtong is een virusziekte die voorkomt bij herkauwers zoals schapen, geiten, en runderen. Deze ziekte kan ernstige gevolgen hebben voor de dieren en zelfs leiden tot sterfte. Het is van cruciaal belang om maatregelen te nemen om deze ziekte te voorkomen. Hier zijn 9 tips om blauwtong te voorkomen.

  1. Insectenbestrijding – Blauwtong wordt verspreid door bijtende insecten zoals knutten. Het is lastig om knutten te weren. Wel is gebleken dat de verspreiding van blauwtong langzamer ging op bedrijven die hun dieren op stal hielden. Met name dieren opstallen rondom de schemering blijkt effectief en ook ventilatie kan bijdragen aan het weren van knutten. Het opstallen kan het besmet raken met blauwtong echter niet vóórkomen. Het gebruik van insecticiden wordt niet als beschermend beschouwd in de preventie van blauwtong. Alleen dieren bij transport en het middel van vervoer behandelen met insecticiden kan zinvol zijn.

  2. Beperk plekken voor knuttenKnutten leggen hun eieren in stilstaand water. Controleer daarom stilstaande waterreservoirs en behandel ze indien mogelijk. Voorkom stilstaand water in potten, emmers en andere materialen. Indien dit onoverkoombaar is, kun je het stilstaand water behandelen met plantaardige oliën, hierdoor wordt de oppervlaktespanning van het stilstaand water vernietigd en komt er een dunne laagje olie over het water waardoor er geen zuurstof bij de knut-eitjes komt en ze zich niet meer kunnen ontwikkelen.

  3. Beperk transport van de dieren – Beperk het reizen van dieren naar gebieden met bekende uitbraken van blauwtong. Dit kan helpen om de verspreiding van de ziekte te voorkomen.

  4. Hou dieren in quarantaine – Breng nieuwe dieren niet onmiddellijk in contact met uw bestaande dieren. Plaats ze in quarantaine en observeer ze enige tijd om te controleren op symptomen voordat de dieren bij elkaar worden gezet.

  5. Neem hygiënemaatregelen – Houd de stallen, voeder- en waterbakken schoon en ontsmet regelmatig. Dit kan helpen de verspreiding van de ziektekiemen te voorkomen. De zoete geur van rijpe producten, maar ook rottende/vochtige producten en mest trekken de knut aan. Zorg daarom voor fris voer voor de dieren en een schone stal. Hygiëne is ook belangrijk bij het gebruik van bijvoorbeeld naalden of bij bloedcontact. Het blauwtongvirus wordt hoofdzakelijk via knutten overgedragen. Echter, overdracht via gecontamineerde naalden, sperma en bloed in de biest is ook beschreven. Het is van belang om voor elk dier een schone naald te gebruiken.

  6. Let op goede voeding voor dieren – Zorg voor een uitgebalanceerd dieet voor uw dieren, inclusief voldoende vitaminen en mineralen. Sterke, gezonde dieren hebben een betere weerstand tegen ziekten. Veevoederbedrijven geven diverse advies op het gebied van veevoeding

  7. Houd uw dieren regelmatig in de gaten – Let op tekenen van blauwtong, zoals koorts, speekselvloed en moeite met eten. Blauwtong is een meldingsplichtige aandoening. Iedere verdenking dient direct bij de eigen dierenarts te worden gemeld. De behandeling van zieke dieren moet gericht zijn op pijnstilling en ontstekingsremming en het voorkomen van bijkomende bacteriële infecties. Extra verzorging is belangrijk en vergroot de kans op herstel.

  8. Werk samenwerk met anderen – Werk samen met lokale veterinaire instanties en collega-veehouders om informatie en strategieën te delen voor de bestrijding van blauwtong.

  9. Vaccineren – Een van de meest effectieve manieren om blauwtong te voorkomen is door middel van vaccinatie. Helaas is er voorlopig nog geen zicht op een vaccin tegen het blauwtongvirus BTV3.

Het voorkomen van blauwtong is van cruciaal belang om de gezondheid van uw dieren te behouden en economische verliezen te minimaliseren. Door deze tips in de praktijk te brengen, kunt u de kans op een blauwtonguitbraak verminderen. Raadpleeg altijd uw dierenarts voor advies op maat voor uw specifieke situatie.

Beheer
WP Admin