Veenweidegebied bij Natura 2000-gebied de Nieuwkoopse Plassen. - Foto: Herbert Wiggerman AlgemeenNieuws

8.000 boeren geen piekbelaster: stoppersaanbod van 100% bedrijfswaarde

8.000 tot 10.000 boeren krijgen niet het stempel ‘piekbelaster’, maar hebben wel een grote stikstofdepositie op een natuurgebied in de buurt. Deze bedrijven krijgen het aanbod om voor 100% bedrijfswaarde te stoppen en mee te doen aan de Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderij (LBV).

De aanpak piekbelasters richt zich op de 3.000 bedrijven met grote stikstofdepositie op alle gevoelige Natura 2000-gebieden in Nederland. Die bedrijven kunnen stoppen voor 120% van de bedrijfswaarde met de LBV+-regeling. De details zijn maandag bekendgemaakt door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en boeren kunnen zich vanaf 3 juli inschrijven.

Ook ‘gewone’ LBV open

Tegelijk met deze regeling gaat ook de ‘gewone’ LBV stoppersregeling open. Deze regeling is in principe voor 10.000 bedrijven die een grote stikstofimpact op specifieke natuurgebieden hebben. De 10.000 bedrijven zitten verspreid over heel Nederland en zijn deels ook bedrijven die onder de definitie van piekbelaster vallen. De verwachting is dat er zo’n 8.000 boeren geen gebruik kunnen maken van de plus-regeling, maar wel van de LBV.

Wie komt in aanmerking?

Welke bedrijven komen in aanmerking? Het ministerie wil dat er over het land een zo groot mogelijke spreiding is wat betreft mogelijke deelnemers en tegelijk dat bedrijven met relatief veel depositie op stikstofgevoelige natuur met overheidsgeld kunnen stoppen en zo de stikstoflast verlagen. Per stikstofgevoelig gebied is een individuele drempelwaarde opgesteld om voor die spreiding te zorgen. Dat varieert bijvoorbeeld van 7 mol op het gebied Stelkampsveld in Gelderland tot 162 mol op de Sallandse Heuvelrug in Overijssel.

Bedrijven kunnen met Aerius-check – de tool op de site van de aanpak piekbelasters – zien of zij in aanmerking komen voor de LBV-regeling. In de Aerius-check vult een ondernemer de locatie, het staltype (RAV-code) en het gemiddeld aantal dieren in 2021 in. Met die gegevens gaat het systeem aan het rekenen. Dat kan even duren, maar na een paar uur is duidelijk hoe groot de totale ‘depositievracht’ is. Deze is relevant voor piekbelasters.

Ook geeft de tool aan of een bedrijf de drempelwaarde van één van de nabijgelegen natuurgebieden overschrijdt. Als dat zo is, dan komt er voor dat natuurgebied een vinkje te staan en leest de ondernemer of hij in aanmerking komt voor de LBV.

Voorwaarden opkoopregelingen

De voorwaarden voor de LBV+ (de piekbelasters-opkoopregeling) en de ‘gewone’ LBV zijn feitelijk dezelfde. Het enige verschil is de vergoeding voor het bedrijf en dus welke bedrijven zich in kunnen schrijven. Voor piekbelasters is dat 120%, voor de LBV is dat 100%. Bij beide regelingen moet het bedrijf gesloopt worden, worden de productie- of fosfaatrechten voor de marktwaarde vergoed en doorgehaald, moet de vergunning vernietigd of aangepast worden en mogen de stoppende boeren niet verder met dezelfde veehouderijtak in de lidstaten van Europese Unie. De landbouwgrond onder het bedrijf maakt geen deel uit van de opkoopregelingen.

Lees meer over het stikstofbeleid

Reacties

  1. Gaat allemaal niet werken zoals bedoelt . Rijk belonen 120 % van de waarde . Maar dat wordt zoveel mogelijk beperkt zie je nu al . En er is nog niks gebeurd . Ontevredenheid zal toe nemen als mensen uitgesloten worden die denken in aanmerking te komen voor die 120% vergoeding . En andere andere kant zit de belastingen de messen al te slijpen . Je wordt of geknipt of geschoren bij stoppen en daarna kaal geschoren door de belasting als je de zaken van te voren niet goed regelt . Dus het is zaak om van te voren je huiswerk goed te maken . Want de weg terug is er niet meer . En als je bedrijf niet meet hebt en de centen zijn op . Dan komen ze ook niet met zak geld aan de deur . Als je nu iets hebt wat ze willen hebben moet je er zoveel mogelijk uithalen .

    1. Volgens mij maar ik kan het mis hebben staat dat er niet expliciet maar in beide gevallen moet er gesloopt worden

Beheer
WP Admin