Hokverrijking is belangrijk voor het welzijn en onderzoekende gedrag van varkens. De zogenoemde Happy Feeder dient als hokverrijking. Varkens kunnen al spelend eet- en wroetbaar materiaal tot zich nemen. – Foto: Koos Groenewold VarkensNieuws

NVWA: hokverrijking varkens niet altijd op orde

Uit onaangekondigde NVWA-inspecties is gebleken dat de hokverrijking op varkensbedrijven niet altijd aan alle eisen voldoet. De NVWA heeft vorig jaar 85 onaangekondigde inspecties uitgevoerd die gericht waren op het welzijn van varkens.

Het ging om 68 inspecties op varkensbedrijven en 17 inspecties bij hobbyhouders. Er werden in totaal 60 herinspecties uitgevoerd. Hiervan waren er 44 akkoord en 16 niet akkoord. Dat blijkt uit het recent gepubliceerde inspectierapport van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Van de 68 inspecties op varkensbedrijven beoordeelde de NVWA 30 inspecties met akkoord. In eerste instantie werden 38 inspecties niet-akkoord bevonden. De meest voorkomende overtreding had te maken met hokverrijking die niet volledig op orde was. Bij 29 bedrijven voldeed het materiaal niet aan alle 9 eisen voor goede hokverrijking.

Eisen hokverrijking

Goede hokverrijking moet eetbaar, kauwbaar, wroetbaar, afbreekbaar, vernieuwend, bereikbaar, beschikbaar, schoon en veilig zijn. De eigenschappen die het vaakst ontbreken zijn wroetbaar en eetbaar. Met het aanbieden van bijvoorbeeld luzerne, hooi (in ruif) of CCM voldoen varkenshouders aan deze criteria. Toepassing van deze hokverrijking moet in combinatie met hokverrijking die 24 uur per dag beschikbaar is.

Hokverrijking is belangrijk voor het welzijn en onderzoekende gedrag van varkens. Het zorgt er ook voor dat de varkens elkaar minder verwonden en de hokinrichting minder beschadigen.

Boetes voor ondeugdelijke hokverrijking kunnen volgens de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) oplopen tot € 1.500. Op meerdere gecontroleerde bedrijven ontbrak het alarmplan. Het alarmplan is sinds 1 juli 2023 verplicht. Hierin staan de stappen die varkenshouders nemen zodra het alarmsysteem afgaat.

Risicomodel welzijn afgerond

De NVWA heeft in 2023 het project Risicomodel welzijn varkens afgerond. De autoriteit ontwikkelde een model om bedrijven te vinden waar een verhoogde kans is op een overtreding. Zo wil de NVWA de effectiviteit van haar toezicht verbeteren. POV laat weten voorstander te zijn van een risicogerichte benadering, waarbij ‘de enkeling die de sector schaadt, wordt aangepakt’. POV vraagt zich af hoe de selectie gebeurt van de bedrijven voor de inspecties. De belangenorganisatie gaat hierover in gesprek met de NVWA.

Beheer
WP Admin