De tarwe-export van de EU, die aanzienlijk achterloopt, zal naar verwachting dalen tot 34 miljoen ton in het komende jaar. – Foto: Peter Roek AkkerbouwNieuws

USDA rekent op recordoogst tarwe

USDA verwacht een recordoogst van bijna 800 miljoen ton tarwe in het nieuwe seizoen.

Het Amerikaanse ministerie van landbouw, USDA, mikt in het nieuwe seizoen op een wereldwijde oogst van bijna 800 miljoen ton tarwe. Daarmee stijgt de productie volgens de cijfers van het landbouwministerie naar het hoogste niveau ooit.

USDA heeft in zijn Wasde-rapport van de maand mei de eerste raming van de tarweproductie voor seizoen 2024-2025 bekendgemaakt. Voorlopig gaat het ministerie uit van een wereldwijde oogst van 798,19 miljoen ton. Dat is 10,5 miljoen ton meer dan de laatste prognose van het huidige seizoen dat op 30 juni eindigt. Het is ook meer dan de historisch gezien grootste tarweproductie uit het seizoen 2022-2023, die volgens USDA net onder de 790 miljoen ton bleef.

Productiedaling in belangrijke landen

Opvallend in de raming voor komend seizoen is dat de landen die de afgelopen maanden de grootste prijsdruk op de tarwemarkt veroorzaakten, komend seizoen minder tarwe produceren. USDA denkt dat Rusland 3,5 miljoen ton minder tarwe van het land gaat halen, met een totale hoeveelheid van 88 miljoen ton. Oekraïne, dat volgens telers en handelaren de grootste prijsdruk in de EU veroorzaakte, ziet de tarweproductie in deze cijfers met 2 miljoen ton dalen naar 21 miljoen ton.

Exportdaling uit Zwarte Zee-regio

De kleinere productie in beide toonaangevende landen rond de Zwarte Zee heeft direct tot gevolg dat de tarwe-export uit die regio flink zal dalen. Dat geldt volgens het Amerikaanse ministerie van landbouw vooral voor de export uit Oekraïne; die daalt volgens de schatting in het komende seizoen met 3,5 miljoen ton naar 14 miljoen ton. Ook de verkoop van de Russen op de wereldmarkt zal dalen, maar minder hard. USDA rekent op een vermindering met 1,5 miljoen ton naar 52 miljoen ton.

Rusland blijft veruit de grootste tarwe-exporteur ter wereld

Daarmee blijft Rusland nog wel veruit de grootste tarwe-exporteur ter wereld. De EU volgt op ruime afstand met een uitvoer die komend jaar zal dalen naar 34 miljoen ton. Die daling is ingegeven door een afnemende productie naar 132 miljoen ton (-2,15 miljoen ton). Het zijn vooral de weersomstandigheden van eind vorig jaar waardoor minder wintertarwe is ingezaaid en de natte start van 2024 die leiden tot de kleinere oogstraming.

Het Verenigd Koninkrijk heeft met dezelfde omstandigheden te kampen gehad en daar zien we de productieverwachting dan ook bijna 3 miljoen ton lager uitvallen met 11,2 miljoen ton. Dat zal ertoe leiden dat het Verenigd Koninkrijk meer tarwe moet importeren, terwijl er minder beschikbaar is om te exporteren.

Productiestijging in Azië en Amerika

De sterkste toename in de tarweproductie is te verwachten in China en India. In beide landen neemt de productie volgens de raming met zo’n 3,5 miljoen ton toe. China stevent daarmee af op een oogst van 140 miljoen ton en India mag een oogst verwachten van 114 miljoen ton. Ook in Australië, Canada, de Verenigde Staten en Argentinië wordt vooralsnog uitgegaan van een grotere oogst dan in het seizoen dat nu op zijn eind loopt.

Beheer
WP Admin