Minister Van der Wal lanceert deze dag de twee langverwachte regelingen: één voor de ongeveer 3.000 grote stikstofuitstoters in de buurt van gevoelige natuurgebieden (piekbelasters) en een algemene beëindigingsregeling voor boeren. - Foto: Fotopersbureau Dijkstra AlgemeenNieuws

Details uitkoopregelingen bekend, met 2.500 mol stikstofbelasting per jaar is boer piekbelaster

Details uitkoopregelingen zijn bekend. Met 2.500 mol stikstofbelasting per jaar binnen 25 kilometer van gevoelige natuur is boer piekbelaster.

Stikstofminister Christianne van der Wal lanceert vandaag de twee langverwachte uitkoopregelingen: één voor de ongeveer 3.000 grote stikstofuitstoters in de buurt van gevoelige natuurgebieden (piekbelasters) en een algemene beëindigingsregeling voor boeren. Dit zijn de details.

Bedrijven met een stikstofdepositie van in totaal 2.500 mol op stikstofgevoelige natuur, waar momenteel de kritische depositiewaarde (KDW) overschreden wordt, krijgen het stempel ‘piekbelaster’. Dat schrijft minister Christianne van der Wal maandagochtend aan de Tweede Kamer. Deze ondernemers komen in aanmerking voor de plus-opkoopregeling, waarbij 120% van de bedrijfswaarde geboden wordt. Deze regeling gaat 3 juli open. Bedrijven die boven die drempelwaarde uitkomen, maar niet willen stoppen, moeten gebruik kunnen maken van verschillende regelingen voor innovatie, extensivering, omschakeling of verplaatsing. Deze regelingen komen later beschikbaar. Boeren hebben tot april 2024 de tijd om een keuze te maken, daarna sluiten de regelingen.

Details uitkoopregelingen en piekbelaster via Aanpakpiekbelasting.nl

Op de website aanpakpiekbelasting.nl kunnen boeren checken of ze piekbelaster zijn of niet. Via de zogenaamde ‘Aerius-check’ kunnen boeren met hun bedrijfsgegevens in de hand zien of ze boven de drempelwaarde uitkomen. Het gaat om informatie over locatie, staltype (RAV-code) en het gemiddeld aantal dieren in 2021. De minister benadrukt dat de ingevoerde informatie niet wordt opgeslagen en niet in een later stadium wordt gebruikt om met dwingendere maatregelen te komen.

Lees verder onder de tabel. Klik op 2 bovenaan tabel om overzicht piekbelasters per sector te zien.

3.000 piekbelasters

3.000 boeren staan de komende maanden voor de keuze wat ze met hun bedrijf willen doen en krijgen het advies, al dan niet samen met een bedrijfsadviseur, hun situatie goed onder de loep te nemen. De meeste bedrijven die het stempel ‘piekbelaster’ krijgen, zitten naar verwachting in Gelderland en rondom de Veluwe. Schatting van het ministerie is dat 60% van de piekbelasters in de provincie Gelderland zit.

In de kustprovincies zijn minder bedrijven met een hoge stikstofdepositie op gevoelige natuur. Die bedrijven kunnen de komende tijd informatie inwinnen bij verschillende ‘belteams’ via uitvoeringsorganisatie RVO. Het is immers per regio, bedrijfstype en omvang van een bedrijf verschillend wat de mogelijkheden zijn. Het is ook mogelijk dat boeren die de afgelopen jaren al hebben gewerkt aan verduurzaming, natuur- inclusief werken of zijn omgeschakeld naar biologisch of PAS-melder zijn, nu tot de aanpak piekbelasting gaan horen.

Overigens is er nog een categorie veehouderijen die tot de 3.000 piekbelasters horen, maar geen gebruik kunnen maken van de plusregeling. Deze is namelijk alleen voor veehouders met melkvee, vleeskalveren, varkens en pluimvee. Maar bijvoorbeeld geiten-, kalkoenen-, konijnen- of schapenhouders kunnen wel piekbelaster zijn. Voor deze categorie bedrijven komt een aparte regeling, die in het najaar open moet gaan.

Lees verder onder het kader

RIVM: vooral veehouders piekbelaster

Het zijn vooral boeren met melkvee en vleeskalveren die veel stikstof uitstoten. Daarna komen varkens- en pluimveehouders, aldus berekeningen van Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De grens van 2.500 mol komt neer op bijna 36 kilo. Dat de grens daar ligt, komt doordat het kabinet 3.000 piekbelasters een aanbod wil doen. “De depositie van het 3001ste bedrijf bepaalt de maat”, aldus het RIVM.

Het zijn niet alleen boeren die boven de limiet uitkomen. Ook 28 fabrieken stoten meer stikstof uit. Dit zijn bijvoorbeeld Tata Steel in Velsen, Rockwool in Roermond en cacaofabriek Olam in Koog aan de Zaan. Zij vallen niet onder de landbouwregeling.

Lees ook: Here Bartlema: ‘RVO kan morgen beginnen met Afrekenbare StoffenBalans’

Medeauteur: ANP

Lees meer over het stikstofbeleid

Reacties

  1. Komt geen zak van terecht; beroepsverbod en 20 % boven de onroerend goed-waarde. Dat worden dus 3.000 onteigeningszaken, want dan krijg je de VOLLEDIGE schadeloosstelling (niet gemaximaliseerd tot 20%) en GEEN beroepsverbod.

  2. De Overheid weet dat er onder boeren 3001 pekbelasters zijn. Waarom schrijft de Overheid die 3001 piekbelasters niet aan met de mededeling dat ze in aanmerking kunnen komen voor de opkoopregeling. Nu moeten boeren via de website piekbelasters aangeven of ze piekbelaster zijn, terwijl de Overheid dat al weet.
    Vreemde gang van zaken.

  3. Het is bijna alles GLD. Mijn voorspelling: Op papier maken ze deze opkoop zo succesvol dat er nu opeens weer ruimte is om luchthaven Lelystad te openen. Van de elektrische auto’s rijden er 99% omdat het financieel aantrekkelijk is en 1% voor de natuur. Deze opkoop gaat net zo. Het is z.g voor de natuur maar in de praktijk gaat het er op neer komen om luxe baantjes te behouden voor onze ex-politici.

    1. en de industrie, auto,s en vliegverkeer is natuurlijk ook geen probleem voor de natuur.. mob kan alleen maar discrimineren…

  4. Hoi Jan, dat is helaas zo makkelijk nog niet! De hoeveelheid depositie hangt inderdaad af van het aantal koeien op het bedrijf, maar ook van de RAV-code van de stal. En een belangrijke factor is de afstand tot een stikstofgevoelig natuurgebied. Hoe verder weg een bedrijf zit, hoe lager de depositie op dat specifieke gebied. In de rekentool kun je ook fictieve getallen invullen.

Beheer
WP Admin