Boeren met extra kosten door fouten in de Gecombineerde opgave-systemen ontvangen geen compensatie. - Foto: Hans Prinsen AlgemeenNieuws

Geen compensatie voor kosten extra controle Gecombineerde opgave

Er komt geen compensatie of tegemoetkoming voor boeren die extra kosten moeten maken door fouten in de systemen voor de Gecombineerde opgave.

Boeren die extra kosten moeten maken als gevolg van de fouten in de systemen voor de Gecombineerde opgave, ontvangen geen compensatie of tegemoetkoming. Dat zegt landbouwminister Piet Adema in reactie op vragen vanuit de Tweede Kamer. SGP, VVD en CDA vroegen de minister of boeren een compensatie kunnen krijgen na advies om de Gecombineerde opgave nog eens op nieuw te controleren. Dit vanwege fouten in het systeem.

Geen compensatie voor inhuur adviseur

Mogelijk moeten boeren hier naast tijd ook extra kosten voor maken, omdat ze adviseurs inhuren voor de opgave. Adema wil deze kosten niet compenseren. Hij gaat ervan uit dat de extra tijd die boeren krijgen – tot 30 juni – om eco-regelingen aan te melden, voldoende is om eventuele problemen op te lossen. Daarnaast wil hij geen financiële compensatie bieden voor het doen van een subsidieaanvraag.

Iedereen wordt vergoed voor de opgegeven en uitgevoerde eco-activiteiten

Ook boeren die wellicht minder eco-maatregelen namen, omdat ze volgens het systeem voldoende punten hadden om in een bepaalde klasse te komen, wil Adema geen compensatie bieden. “Ik wil benadrukken dat geen enkele boer benadeeld wordt waar het gaat om de te ontvangen GLB-subsidie voor eco-activiteiten door deze technische fout.” Volgens Adema krijgt iedereen een vergoeding voor de opgegeven en uitgevoerde eco-activiteiten in de daarbij behorende categorie brons, zilver of goud.” Bij de definitieve opgave in november van dit jaar geven boeren aan welke opgegeven eco-activiteiten zijn uitgevoerd. De betaling vindt plaats op basis van deze gegevens.

53.500 Gecombineerde opgaves

Op 7 juni waren er bij uitvoeringsorganisatie RVO 40.682 Gecombineerde opgaves binnen. Het verwachte aantal opgaves is rond de 53.500. Aanvragen voor de Europese GLB-subsidie moeten uiterlijk 15 juni binnen zijn. Vanwege de storingen is de mogelijkheid om nog eco-regelingen toe te voegen, verlengd tot 30 juni. De totale aanmeldperiode voor de Gecombineerde opgave wordt niet (nogmaals) verlengd. De uitvoering van het GLB is gebonden aan Europese regels. De verlengde periode voor de eco-regelingen is volgens Adema al niet zonder risico’s met het oog op een EU-conforme uitvoering. “Maar de situatie vraagt mij een balans te zoeken tussen het geven van extra tijd aan boeren en de noodzaak tijdig en gericht de noodzakelijke controles te kunnen uitvoeren”, aldus de minister.

Ook problemen in andere landen

Ook in andere EU-landen zijn problemen met de implementatie van het nieuwe GLB. In alle lidstaten loopt het aantal boeren dat meedoet met het GLB achter ten opzichte van vorige jaren. Of dit daadwerkelijk ook zo zal zijn, moet blijken als de definitieve cijfers bekend worden.

Reacties

Beheer
WP Admin