Wie zijn Gecombineerde opgave al ingediend heeft, doet er wellicht goed aan deze nog een keer na te lopen. - Foto: Hans Prinsen AlgemeenNieuws

Dubbelcheck van Gecombineerde opgave zinvol

Wie zijn Gecombineerde opgave al op tijd heeft gedaan, doet er wellicht goed aan deze nog een keer na te lopen met de nieuwste informatie bij de hand. Zeker als je meedoet aan de eco-regeling. Dubbelcheck van Gecombineerde opgave is zinvol.

15 juni 2023. Dat is de uiterste datum om de Gecombineerde opgave te doen, en je daarmee aan te melden voor de Europese subsidies in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Een flink aantal bedrijven moet de opgave nog doen. Dit blijkt uit cijfers van RVO. Die meldt dat op 26 mei 33.398 opgaves binnen zijn, van de verwachte 56.200. 4 op de 10 is er dus nog niet doorheen. Gezien eerdere problemen met traagheid van systemen en de tijdrovende onderdelen van het nieuwe GLB (landschapselementen, bufferstroken) is het devies daar niet tot de laatste dag mee te wachten.

Dubbelcheck Gecombineerde opgave: aandachtspunten eco-regelingen

Voor wie al vroeg de opgave heeft gedaan en deze dus al lang en breed heeft verzonden, kan het echter zinvol zijn deze nog een keer na te lopen. Op zijn website meldt RVO een aantal problemen/aandachtspunten, met name rondom de eco-regeling. Zo zijn van sommige bedrijven de eco-activiteiten niet opgeslagen door een technische storing. RVO adviseert deze te controleren en wanneer er wat ontbreekt de activiteiten opnieuw op te geven en de opgave daarna nog een keer te versturen.

Op 18 april is ook meer uitleg geplaatst bij de vraag: welke invulling kiest u voor uw niet-productieve grond? RVO laat weten hiermee meer uit te leggen over de gevolgen van een keuze voor de eco-activiteiten Groene braak en Bufferstrook met kruiden bij opgave als niet-productieve grond, en wat de gevolgen hiervan zijn voor het ANLb.

Ook gaat er op sommige plekken wat mis met waardeberekening van eco-activiteiten, als ook sprake is van ANLb-deelname of niet-productieve grond. Daarbij kun je denken voor een bepaalde eco-premie in aanmerking te komen, maar in werkelijkheid kun je lager of juist hoger uitkomen. Meer informatie hierover staat op de RVO-pagina ‘Gecombineerde Opgave Actueel’.

Bijna 80% van de bedrijven doen mee met eco-regeling

Uit de RVO-cijfers blijkt dat veel bedrijven mee willen doen aan de eco-regeling. 78% van de bedrijven die tot nu toe via de Gecombineerde opgave de basispremie heeft aangevraagd, wil ook meedoen aan de eco-regeling. Dat is ongeveer het percentage waar het ministerie vooraf ook vanuit is gegaan. Qua activiteit binnen de eco-regeling zijn tot nu toe qua omvang in hectares de meeste hectares aangemeld voor de activiteit langjarig grasland, gevolgd door verlengde weidegang met alleen dagbeweiding.

De regels voor de activiteit verlengde weidegang zijn deze maand iets versoepeld, vanwege het natte weer. Om hieraan mee te kunnen doen moeten melkkoeien nu in de periode van 1 juni tot en met 30 september minimaal 6 uur per dag buiten lopen, in plaats van eigenlijk vanaf 1 mei.

Beheer
WP Admin