Foto: Mark Pasveer AlgemeenNieuws

Een derde melkveebedrijven profiteert niet van verhoging graslandsubsidie

Ongeveer 35% van de derogatiebedrijven die gebruik kunnen maken van de graslandsubsidie heeft niets aan de verhoging van de graslandsubsidie in het mestplan van demissionair landbouwminister Piet Adema. Dat blijkt uit navraag bij het ministerie. Deze bedrijven zouden – mede door de verhoging – boven de maximale subsidiebedrag dat boeren mogen ontvangen van €20.000 per ondernemer voor de periode van drie jaar.

In het Plan van Aanpak van Adema om de mestcrisis te beteugelen, is een verhoging van de graslandsubsidie opgenomen. Het subsidiebedrag wordt verhoogd van €20 naar €50 per 10 kilo stikstof minder plaatsingsruimte voor dierlijke mest. Adema verhoogt deze subsidie vanwege de veel hogere kosten voor mestafzet waar veehouders mee te maken hebben dan verwacht. Het eerdere subsidiebedrag was gebaseerd op de mestafzetkosten van 2022, die toen varieerden tussen de € 11 en €18. Inmiddels liggen de mestafzetkosten rond de € 30 per kuub voor rundveedrijfmest. Omdat vooral (voorheen) grondgebonden bedrijven getroffen worden door de afbouw van derogatie, wil Adema deze bedrijven extra ondersteunen om hen door – in zijn woorden – het dal te helpen tot er een nieuw evenwicht op de mestmarkt is.

Maximum per bedrijf

Aan de subsidie zit echter een maximum van € 20.000 per bedrijf voor de periode van drie jaar, vanwege de Europese de-minimisregel. Die staat beperkte staatssteun – tot €20.000 – toe. Ongeveer 35% van de bedrijven zou boven dit bedrag komen.

De totale hoogte van het subsidiebedrag van €130 miljoen zou in 2022 voldoende moeten zijn om alle derogatiebedrijven volgens het voorgestelde bedrag te ondersteunen. Dat bedrag wordt niet lineair verhoogd met de verhoging van de premie van € 20 naar €50 per 10 kg N, maar met een beperkte ophoging van maximaal €80 miljoen extra. Het ministerie heeft bij het bepalen van het budget rekening gehouden met de maximale subsidie en met het feit dat het budget voor 2023 niet volledig werd benut doordat minder landbouwers (dan vooraf ingeschat) de subsidie behoud graslandareaal hebben aangevraagd.

Beheer
WP Admin