Varkenshouders krijgen de mogelijkheid een nieuw contract af te wijzen, zonder de mogelijkheid dat Vion per direct de afnameovereenkomst kan stoppen. – Foto: Martijn ter Horst VarkensNieuws

Vion op de knieën voor ACM, positie varkenshouders verbetert

Vion zal contracten met varkenshouders voortaan niet meer eenzijdig wijzigen. Dat heeft het vleesbedrijf toegezegd aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De toezegging is daarmee bindend.

Alleen na instemming van de varkenshouder mag een contract worden aangepast. Daardoor verbetert de onderhandelingspositie van varkenshouders die leveren aan Vion, schrijft de ACM.

Bovendien krijgen varkenshouders de mogelijkheid een nieuw contract af te wijzen, zonder de mogelijkheid dat Vion per direct de afnameovereenkomst kan stoppen. Tevens hoeft een varkenshouder zich niet aan de opzegtermijn van een jaar te houden, als hij niet akkoord gaat met een nieuw contract. Vion is daarentegen wél gehouden aan de afgesproken opzegtermijn.

Het eenzijdig wijzigen van een leveringscontract is in strijd met de Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw en voedselvoorzieningsketen (Wet OHP landbouw). De wet die in november 2021 in werking trad, beoogt de onderhandelingspositie van boeren en vissers tegenover hun afnemers te versterken.

ACM in actie na klacht POV

De ACM kwam in actie nadat de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) namens haar leden drie klachten over Vion had ingediend. Twee van die klachten zijn in het zogeheten toezeggingsbesluit van de ACM meegenomen.

De derde klacht gaat over de garantieprijs. Vion had deze nabetaling gemaximeerd op anderhalve cent per kilo geslacht gewicht. Daarmee is volgens de ACM geen sprake van een oneerlijke handelspraktijk. Desondanks laat Vion aan ACM weten dat het plafondbedrag vervalt. Dat zou beter aansluiten op de sterk wisselende marktomstandigheden van de laatste jaren, luidt de uitleg. Varkenshouders krijgen over de eerste helft van dit jaar alvast een voorschotbedrag van een halve cent voor elke geleverde kilo vlees.

Beheer
WP Admin