Premium
Johan van Meer legt de laatste hand aan de aanpassingen in de vleesvarkensstal om brij te gaan voeren. De troggen zijn gebruikt, de andere onderdelen van de installatie zijn nieuw gekocht. – Foto’s: Bert Jansen VarkensErvaring

Alles op brijvoerinstallatie met ondergrondse leiding

Johan van Meer bouwde twee stallen op afstand om van droogvoer naar brijvoer.

In de brijvoerkeuken zijn een paar aanpassingen gedaan om het tweede circuit te kunnen aansluiten. Daarbij was het ook nodig het proces wat aan te passen, onder andere voor de stuurvloeistof.

De tweede stal werd half april aangesloten. De tyleenslang komt na de vertakking met de eerste stal op de kop van de zijgevel binnen om het voer naar de afdelingen te brengen.

De twee retourleidingen komen op één punt in een van de stallen samen om onder de grond terug naar de voerkeuken te gaan. Twee aangestuurde kogelkranen zorgen voor de juiste sturing van de retourvloeistof.

Beheer
WP Admin