Koppels zware varkens met meer spek op het karkas zijn de afgelopen jaren beter gevraagd. - Foto: Ronald Hissink VarkensNieuws

Vion lanceert milieubonus en garantieprijsplafond

Het concept Good Farming Balance van Vion wordt voorzien van een milieubonus en de garantieprijs wordt gelimiteerd.

Het ketenconcept Good Farming Balance (GFB) van vleesbedrijf Vion ondergaat in 2023 een aantal ingrijpende veranderingen. Dit heeft betrekking op twee zaken: het prijsindexgarantiesysteem (PIG) en verdere segmentatie, gecombineerd met verduurzaming.

Vanaf begin 2023 wordt het PIG-systeem weer in zijn oorspronkelijke vorm toegepast, maar met een bovengrens. De nabetaling is vanaf 2023 maximaal 1,5 cent per kilo, exclusief btw.

Vion streeft constante uitbetaling na

Vion kiest voor deze limiet omdat het bedrijf een stabiele en concurrerende, maar vooral ook een constante uitbetaling nastreeft, vertelt commercieel manager Jos Blom. Het prijssysteem is namelijk gebaseerd op de mutaties van de varkensprijs in Duitsland, Denemarken, Spanje, België en Nederlandse slachterijen. Om uiteenlopende redenen wordt vooral de Spaanse en Duitse varkensprijs afgelopen jaar veel sterker gevormd door de binnenlandse markt dan de wereldmarkt, waar Vion juist veel GFB-vlees afzet. De samenhang tussen de Duitse en Spaanse markt en de Nederlandse varkensmarkt is daarom veel minder.

Stabieler systeem

Om te voorkomen dat het PIG-systeem telkens op de schop moet, wordt de nabetaling maximaal 1,5 cent, exclusief btw. Door corona bijvoorbeeld is het PIG-systeem tijdelijk ‘uitgezet’. En door een plotselinge sterke opleving van de Duitse markt, zoals dit najaar het geval was, werd Duitsland uit het prijzenmandje gehaald.

Dat gesleutel aan het PIG-systeem wil Vion niet meer, verklaart Blom. Volgens Blom is 1,5 cent meer dan de varkenshouders gemiddeld aan nabetaling beurden afgelopen vijf jaar. Over 2022 beuren varkenshouders overigens zo’n 2,7 cent nabetaling uit het PIG-systeem, exclusief btw. Het definitieve bedrag wordt begin 2023 bekend gemaakt.

Markt en milieu

Zo’n zes jaar na de introductie van Good Farming Balance wordt het ketenconcept in 2023 verder toegespitst op de marktvraag. De oorspronkelijke aflevermodules basis, breed en robuust blijven bestaan, maar er komen twee of drie vraaggestuurde concepten onder.

Volgens Koen van Bergen, directeur Livestock en Supply Chains, is het Robusto-concept een goed voorbeeld. Van de Robusto-varkens wordt de ham en de buik inmiddels afgezet op specifieke markten en wordt dit uitgebreid met de nek.

Wat betreft verduurzaming wil Vion varkenshouders stimuleren de CO2-uitstoot in de keten omlaag brengen. Begin 2023 wordt een projectgroep opgericht met varkenshouders plus externe specialisten die samen doelen gaan formuleren en wegen benoemen om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren. Op de deelnemende bedrijven wordt een nulmeting gedaan.

Uiteindelijk wordt gewerkt met een gestaafd rekenmodel dat is gebaseerd op feiten, betoogt Van Bergen. De projectgroep zal komend jaar een reductiedoelstelling benoemen. Varkenshouders die aan de duurzaamheidsdoelstelling voldoen, kunnen een bonus ontvangen van maximaal een cent per kilo. Dat staat vast. Wat de impact is op de marge van de varkenshouder moet nog blijken. De duurzaamheidsstimulans is een extra element dat naast het het PIG-systeem aan het GFB-ketenconcept wordt gekoppeld.

Beheer
WP Admin