Koeien in de wachtruimte bij Vreba Melkvee. De provincie stemt in met melkaanvoer van meerdere locaties aan de Vredeweg en zes andere locaties (satellietbedrijven) in De Rips, Elsedorp en Huisseling. – Foto: Hans Prinsen RundveeNieuws

Vergunning voor Vreba Melkvee, provincie negeert visie Venray

De vergunning voor de lactoferrinefabriek bij Vreba Melkvee in Vredepeel is rond. Dat betekent dat de fabriek die illegaal was gebouwd bij het grootste melkveebedrijf van Nederland, nu wordt gelegaliseerd. De provincie Limburg heeft de Omgevingsvergunning die dit mogelijk maakt deze week verleend en gepubliceerd.

De gemeente Venray wilde op het nippertje nog extra eisen laten opnemen in de vergunning en de mestverwerking bij Vreba aan banden leggen. In de mestverwerkingsinstallatie zou wat betreft de gemeente alleen mest van de hoofdlocatie mogen worden verwerkt. En niet van andere bedrijven van Vreba. De provincie legt dit naast zich neer. De provincie constateert dat de gemeente nu een andere koers vaart dan eerder het geval was.

Venray heeft immers eind vorig jaar de deur geopend om de lactoferrinefabriek te laten draaien op veel meer melk dan wat de koeien op de hoofdlocatie produceren. Eerder wilde Venray de lactoferrineproductie nog beperken tot melk van de hoofdlocatie. Later werd dit door Venray opgerekt tot melk van melkveebedrijven die eigendom zijn van Vreba. De provincie gaat in de vergunning uit van melkaanvoer van meerdere locaties aan de Vredeweg en zes andere locaties (satellietbedrijven) in De Rips, Elsedorp en Huisseling. Wat betreft de melkaanvoer van de satellietbedrijven wordt uitgegaan van 15 vrachten melk per dag.

Volledig gesloten stallen

De provincie Limburg stelt dat het vreemd zou zijn om nu wat betreft de mestverwerking te zeggen dat de andere bedrijven van Vreba aan dezelfde weg weer niet tot hetzelfde bedrijf behoren. Terwijl de gemeente dat bij de melkverwerking wel doet.

Volgens de provincie wordt er straks uitsluitend mest van Vredeweg 5, 6, 7, 9 en 11 verwerkt, ‘allen eigendom van initiatiefnemer en niet als losstaand bedrijf te beoordelen en dus hetzelfde bedrijf’. In totaal gaat het om 85.000 ton mest van deze locaties die moet worden verwerkt.

Ook het verzoek van de gemeente Venray om in de vergunning niets op te nemen over toekomstige modernisering van de stallen, neemt de provincie niet over. Het gaat nu in de vergunning volgens de provincie alleen om de eerste stap om drie open stallen te verbouwen naar volledig gesloten stallen, die worden voorzien van airco’s. De vervolgstap, om ook andere stallen te verbouwen tot innovatieve stallen, waarbij stallucht wordt afgezogen en gereinigd, is nu niet in de vergunning opgenomen.

Ontstekingsremmend eiwit lactoferrine

In de vergunning wordt voor de bedrijven van Vreba aan de Vredeweg in Vredepeel uitgegaan van in totaal 2.370 melkkoeien en 301 stuks jongvee. Dat zijn 525 koeien en 819 stuks jongvee minder dan daar nu zijn toegestaan.

Op basis van de nieuwe vergunning van de provincie mag er in Vredepeel 223 miljoen liter (223.069.896 liter) rauwe melk per jaar worden verwerkt tot lactoferrine (22 ton); room (20.673 ton per jaar) en geconcentreerde magere melk (49.149 ton per jaar). Het ontstekingsremmend eiwit lactoferrine wordt als halffabricaat verkocht aan de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie en gaat in voedingssupplementen.

De lactoferrinefabriek wordt nu gelegaliseerd. Maar andere illegale bouwwerken (sleufsilo’s en foliebassins) bij Vreba zijn niet in de vergunning van de provincie opgenomen. Hierover ligt de familie Van Bakel nog overhoop met de gemeente. Omdat ze zonder vergunning en buiten het bouwvlak zijn neergezet. Venray eiste eind 2021 dat de illegale bouwwerken zouden worden weggehaald. En dreigde daarbij met een dwangsom. In eerste instantie wilde de gemeente toen ook nog dat Vreba een eind zou maken aan de lactoferrineproductie. Maar daar is Venray later op teruggekomen.

Gemeente mag optreden

Wat betreft de rechtbank Limburg mag de gemeente optreden tegen Vreba wat betreft de twee sleufsilo’s en twee foliebassins. Of de gemeente dat inderdaad gaat doen is nog niet bekend. Vreba heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank.

Er kan nog beroep worden aangetekend tegen het besluit van de provincie om Vreba een vergunning te verlenen. Als dat niet gebeurt gaat de vergunning op 20 juni in.

Lees ook: Lactoferrine is het roze goud voor de melkveehouderij

Beheer
WP Admin