Mais inkuilen bij Vreba Melkvee in Vredepeel. Volgens de gemeente is het bouwvlak van 9 hectare bij Vreba groot genoeg voor de sleufsilo's en foliebassins, die nu buiten het bouwvlak staan. - Foto: Henk Riswick RundveeNieuws

Gemeente mag optreden tegen illegale silo’s Vreba

De gemeente Venray mag optreden tegen Vreba Melkvee in Vredepeel wat betreft de twee sleufsilo’s en twee foliebassins die zonder vergunning zijn neergezet en buiten het bouwvlak staan. Tot die conclusie komt de rechtbank Limburg.

Venray eiste in december 2021 dat de illegale bouwwerken op het melkveebedrijf van de familie Van Bakel zouden worden verwijderd en dreigde met een dwangsom als dit niet zou gebeuren.

Op dat moment wilde de gemeente ook nog dat Vreba een eind zou maken aan de lactoferrineproductie bij het bedrijf. De lactoferrinefabriek, die eveneens zonder vergunning is gebouwd, was volgens de gemeente toen nog in strijd met het bestemmingsplan. Daar is Venray inmiddels van teruggekomen. De lactoferrineproductie wordt wat betreft de gemeente nu wel toegestaan. Daarbij hoeft het grootste melkveebedrijf van Nederland zich niet te beperken tot de melk van de hoofdlocatie in Vredepeel. Ook melk van andere satellietbedrijven van Vreba mag hiervoor worden gebruikt.

Het geschil over illegale silo’s en foliebassins was daarmee echter niet van tafel. Vreba vocht het besluit van Venray aan dat die verwijderd moeten worden, en betwist dat de gemeente het bevoegd gezag is. Volgens Vreba is de provincie Limburg het bevoegd gezag en niet de gemeente.

Vreba: zicht op legalisatie bouwwerken

Vreba heeft bij de provincie een vergunning aangevraagd, onder andere voor de lactoferrinefabriek. Door de vergunningaanvraag bij de provincie bestaat er volgens Vreba concreet zicht op legalisatie van de bouwwerken. Maar die procedure bij de provincie Limburg loopt nog. En het indienen van een vergunningaanvraag betekent niet dat daarmee al sprake is van een geldende milieuvergunning, stelt de rechtbank.

Ook bij de gemeente is er volgens de rechter nog geen zicht op legalisering van de silo’s en bassins. Het bestemmingsplan schrijft voor dat bouwwerken binnen het bouwvlak moeten staan. En in de ogen van de gemeente is het bouwvlak van 9 hectare bij Vreba groot genoeg en biedt dat voldoende ruimte voor de sleufsilo’s en foliebassins.

Rechtbank: geen sprake van een toezegging

Ook het beroep dat Vreba heeft gedaan op het vertrouwensbeginsel slaagt niet. Vreba stelt dat met medeweten van het (toenmalige) college van burgemeester en wethouders van Venray de bouwwerken zijn gerealiseerd. Daarbij is het vertrouwen gewekt dat daartegen niet handhavend zou worden opgetreden. Maar volgens de rechtbank is er geen sprake van een toezegging, uitlating of gedraging van de gemeente waaraan verwachtingen konden worden ontleend of waaruit zou volgen dat de situatie zou worden gedoogd of dat er niet handhavend zou worden opgetreden.

De rechtbank constateert dat niet Gedeputeerde Staten van Limburg, maar de gemeente Venray het bevoegd gezag is om handhavend op te treden tegen de silo’s en bassins buiten het bouwvlak. De gemeente concludeerde dus terecht dat er sprake was van een overtreding. Venray was daarom bevoegd om een last onder dwangsom op te leggen.

Of de gemeente gaat optreden tegen Vreba is nog niet bekend. De gemeente bestudeert de uitspraak en wacht af of er hoger beroep wordt ingesteld. Daarna gaat Venray zich beraden op eventuele vervolgstappen.


Nieuwsbrief zuivelmarkt

Schrijf je in voor deze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van noteringen en marktontwikkelingen binnen de zuivelmarkt.

  • Datumnotatie:MM slash DD slash JJJJ
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Reacties

  1. Daar is de Roverheid goed in innoverende ondernemers dwarszitten, of ze niks beters te doen hebben dan met hun elektrische speelgoed auto s rond te touren,

Beheer
WP Admin