De ministers Christianne van der Wal-Zeggelink en Piet Adema tijdens het debat in de Tweede Kamer over het geklapte Landbouwakkoord. Tussen hen in staat bode Richard. - Foto: Roel Dijkstra AlgemeenNieuws

Van der Wal over behalen stikstofdoelen 2030: CDA bepaalt tempo niet

Het CDA heeft nog een week om binnen de coalitie een oplossing te vinden voor de discussie over de termijn waarbinnen de stikstofdoelen moeten worden gehaald.

​Minister Van der Wal legt de wet met de natuurdoelen voor 2030 in de tweede week van juli voor aan de collega’s in de ministerraad.

Wet in de tas

De minister zegt de wet in de tas te hebben, “en als ik niet veel vragen heb, stuur ik het voorstel door”. Dit zei Van der Wal donderdag in het debat met de Tweede Kamer over het geklapte Landbouwakkoord. In het coalitieakkoord is vastgelegd dat de natuurdoelen bereikt moeten worden in 2030 in plaats van in 2035.

De minister heeft altijd gezegd dat ze haar eigen tijdspad doorloopt bij de indiening van de wet. De minister zei in het debat dat het jaartal niet het belangrijkste onderdeel is van de wet. De wet gaat ook over de vergunningplicht bij intern salderen, wat volgens haar veel belangrijker is.

Niet wachten op CDA met behalen stikstofdoelen

De minister zegt haar tempo niet te laten bepalen door het CDA. In een toelichting zegt Van der Wal: “Ik weet niet wanneer het CDA de discussie wil voeren. Is dat als de wet naar de Raad van State gaat? Of als de wet terug is van de Raad van State en naar de Kamer gestuurd wordt? Ik weet het niet, dus houd ik me aan mijn eigen tempo.”

CDA en D66 voeren op dit moment gesprekken om een oplossing te vinden voor het ‘jaartal-probleem’ dat CDA-minister Hoekstra vorige zomer op tafel legde. Hij zei toen dat het stikstofdoel om in 2030 74% van het kwetsbare natuurareaal onder de stikstofnorm te brengen (KDW) wat hem betreft ‘niet heilig is’.

Als het CDA en D66 het niet eens zijn, dan kan er vertraging komen in de wetsbehandeling. Van der Wal zei dat zij het voorstel tot na het reces zal laten liggen, als “ik er veel vragen over heb”.

Opkoopregelingen vrijwillig

Minister Van der Wal reageerde donderdag emotioneel op opmerkingen van onder anderen Roelof Bisschop. Hij zei dat de opkoopregelingen leiden tot het ‘leegvegen van een gebied’. “Hou op!”, riep Van der Wal. Zij wees de Kamerleden op de woorden die gebruikt worden in het debat. “Daar hoort het woord leegvegen niet bij.”

De minister benadrukte andermaal dat de opkoopregelingen vrijwillig zijn en dat zij niet van plan is om over te gaan tot onteigeningen. Ze sluit niet uit dat overheden gedwongen worden vergunningen in te trekken als andere partijen – waar de overheid geen invloed op heeft – de provincies vragen om in te grijpen.

Het zogenoemde verplichtende instrumentarium – waar de minister het over heeft – slaat op het normeren en beprijzen van stikstofemissies. De minister stuurt daarover vandaag de Tweede Kamer een brief.​

Lees meer over het stikstofbeleid

Reacties

  1. Van der Wal heeft nu haar handen vrij dit mede doordat LTO weggelopen is bij de onderhandelingen. Nu zien de PvdA en Gl mogelijkheden om invloed uit te oefenen en dat is voor de boer zeer ongunstig.
    Ook de actiebereidheid onder de boeren neemt sterk af zie gezien het zielige aantal boeren wat FDF op het Malieveld bijeen kreeg nog geen 300 en daarvan waren er zeker 150 beroepsbetogers.
    Op de tv in de talkshows keren steeds meer mensen zich tegen de boeren. En Van de Plas heeft ook al sterk aan populariteit ingebonden. De boeren dreigen de sympathie van de bevolking kwijt te raken.
    Nu kunnen ze hun hoop wel vestigen op het CDA maar Van der Wal heeft het CDA niet nodig PvdA en groen Links zijn graag bereid haar te steunen

Beheer
WP Admin