Productief kruidenrijk grasland bij een melkveehouder in Friesland. - Foto: Mark Pasveer RundveeNieuws

Perspectief voor kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland kan prima concurreren met Engels raaigras in monocultuur. Zeker bij lagere bemestingsniveaus en op droogtegevoelige gronden. Dat stelt Lenno Rijkaart, adviseur bij DLV Advies.

Op basis van onderzoek adviseert Rijkaart het best te kiezen voor een eenvoudig mengsel. Hij ziet dat er veel mengsels op de markt zijn. Vaak ook met verschillende speciale kruiden. “Maar juist die speciale kruiden zie je veelal na een jaar niet meer terug. Daarom volstaat een eenvoudig productiemengsel met verschillende klaversoorten, cichorei en smalle weegbree.” Dit advies volgt uit meerjarig onderzoek waar verschillende veehouders en akkerbouwers ervaringen hebben opgedaan met kruidenmengsels.

Nauwkeurige mestverdeling essentieel

Tijdens dit onderzoek werd in voorgaande jaren gemiddeld 11,8 ton droge stof aan kruidenrijk gras per hectare en 13,3 ton droge stof per hectare Engels raaigras geoogst. Hierbij heeft het kruidenrijk gras een eenmalige mestgift gehad van 15 ton rundveedrijfmest per hectare, terwijl het Engels raai volledig is bemest. Omgerekend in kilo’s eiwit is de hectareopbrengst vergelijkbaar.

Rijkaart: “Kruidenrijk grasland heeft een lagere behoefte aan mest. Zeker nu de derogatie wordt afgebouwd, komt dat goed van pas. De mest die je uitspaart op de kruidenrijke percelen kun je inzetten op de gangbare graspercelen. Met het wegvallen van derogatie wordt een nauwkeurige mestverdeling essentieel. Zorg er dus voor dat de mest daar terechtkomt waar de behoefte is.”

Kruidenrijk gras op veengrond

Rijkaart ervaart dat het op veengronden, met het kenmerkende hoge stikstof leverend vermogen, erg lastig blijkt om het kruidenbestand op peil te houden. “Wie toch kruidenrijk grasland wil introduceren op veengrond, kan dat het best doen op bufferstroken waar bemesting toch al niet is toegestaan, of op percelen die enigszins verschraald zijn.”

Bekijk de video: Kruidenrijk grasland: beweiding en maaien

Reacties

  1. Mag ik hieruit concluderen dat we decennia lang geld hebben weg gegooid door geen kruiden in ons grasland te dulden? Of moet de conclusie zijn dat we naast Engels raai beter een mengsel met klaver hadden kunnen telen om het stikstof voordeel van de vlinderbloemige te benutten naast het opbrengend vermogen van Engels raai.

Beheer
WP Admin