Een nieuwe opkoopregeling is een van de onderdelen van het maatregelenpakket van demissionair landbouwminister Piet Adema om de druk op de mestmarkt te verlichten. Dat bevestigen Haagse bronnen. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Pakket met opkoopregeling en graslandnorm moet mestcrisis oplossen

Een nieuwe opkoopregeling is een van de onderdelen van het maatregelenpakket van demissionair landbouwminister Piet Adema om de druk op de mestmarkt te verlichten. Dat bevestigen Haagse bronnen.

De regeling moet een onderdeel worden van een totaalpakket aan maatregelen, waar ook de invoering van Renure als kunstmestvervanger, voermaatregelen, afroming van fosfaatrechten en ook een – in de sector zeer omstreden – graslandnorm onderdeel van uitmaakt.

Opkoopregeling met budget van transitiefonds

Heel concreet is de opkoopregeling nog niet. Er is namelijk nog geen regeling. Het is niet duidelijk of een opkoopregeling kan en mag vanwege Europese staatssteunregels. Gesprekken hierover worden nog niet gevoerd. Ook is er momenteel nog geen budget. Het voorstel vanuit het ministerie zal zijn om geld vanuit het transitiefonds in te zetten voor de opkoopregeling, maar dat fonds is controversieel verklaard door de Eerste Kamer.

De opkoopregeling zoals Adema voorstelt, zou meermaals per jaar opengesteld moeten worden. Ook moet het beschikbaar zijn voor meer bedrijven dan alleen de bedrijven die in aanmerking komen voor de huidige LBV- en LBV+-regeling.

Omstreden graslandnorm weer op tafel

Om te voorkomen dat juist de gewenste grondgebonden melkveebedrijven van gemiddelde omvang zouden verdwijnen en de grootschalige melkveebedrijven juist overblijven, wil het kabinet ook een vorm van grondgebondenheid instellen. Dit bleek een splijtzwam in het Landbouwakkoord. Adema pleit voor een graslandnorm, in plaats van een GVE-norm per hectare. Bij een graslandnorm wordt een minimale oppervlakte grasland per koe vastgesteld.

In eerdere voorstellen ging het om 0,25 hectare per dier vanaf 2027, oplopend tot 0,33 of 0,35 hectare per dier vanaf 2030. In het gestrande Landbouwakkoord werden de opties genoemd, maar zijn er geen besluiten over genomen. De graslandnorm lag te gevoelig in de sector. Met name voor het intensievere deel van de melkveehouderij in het Zuiden is het een zeer ingrijpende maatregel. LTO is altijd fel tegenstander van een graslandnorm geweest.

Extra subsidie voor de korte termijn

Veel van de voorgenomen maatregelen hebben op de korte termijn geen effect. Zelfs een relatief eenvoudige maatregel, zoals het verhogen van de afroming bij de handel in fosfaatrechten, kan niet ingevoerd worden zolang de fosfaatproductie niet boven het plafond is. Dat vraagt eerst een wetswijziging, of kan pas in gevoerd worden als de aangescherpte plafonds in 2025 van kracht worden.

Om melkveehouders op de korte termijn te ondersteunen, overweegt Adema om de bedragen van de tegemoetkomingsregeling voor derogatiebedrijven te verhogen. Eerder was de minister kritisch over het geven van subsidie aan boeren om de hoge mestafzetkosten te kunnen dragen. Hij benadrukte toen dat het einde zoek zou zijn, omdat dit de situatie niet zou oplossen.

Steun van Tweede Kamer nodig

Om de maatregelen door te voeren, is steun van de Tweede Kamer nodig. De onderhandelende partijen PVV, NSC, VVD en BBB spreken deze week opnieuw over landbouw bij de formatiegesprekken. Of Adema deze week nog met zijn plannen komt, is nog onduidelijk. De Tweede Kamer heeft het mestdebat en de technische briefing door de Commissie van Deskundigen inmiddels met twee weken uitgesteld. De Kamer debatteert op donderdagavond 25 april over het mestbeleid.

Door verlies van derogatie dreigt een koude sanering van de melkveehouderij, vanwege de hoge mestafzetkosten en de grote afname van mestplaatsingruimte.

Reacties

 1. Het lijkt er niet erg op dat deze minister demissionair is. Hij doet net of hij alles gewoon door kan laten gaan.

 2. Stel je hebt 300 mk en weinig land maar voldoet aan alle regels. Snijmais wordt op stam gekocht en de mest netjes afgevoerd. Niks aan het handje zou je denken totdat een minister wil dat je na 2030 100 ha grasland hebt (300×0,33). Dat is nogal de spelregels veranderen tijdens het spelletje.

  1. Fout je moet beginnen bij de hoeveelheid grond, die is bepalend voor hoeveel dieren je kunt houden.

 3. Vooral geen waarheid meer zoeken als het gaat om alles wat dit veroorzaakt: aanwijzing bufferzone, aanwijzing NV gebieden en verlies derogatie. Oorzaak-gevolg, eerlijke normen, verband maatregel en effect en zoveel meer. Welnee, in plaats daarvan gewoon zorgen dat de veestapel voor de helft verdwijnt, dat is de oplossing, goedschiks of kwaadschiks., was dat niet altijd de opzet, Adema, De Groot en consorten. Wat een f* t* zooi in dit land en met deze minister.

 4. Wat staat er tegenover de graslandnorm? Normale gebruiksnorm? Als er niets tegenover staat is het gewoon druk vergroten in plaats van verlichten.

 5. Excretienormen verlagen van melkvee. Scheelt al veel. Gehaltes in de mest zijn zo 20% lager dan fosfortair. Problemen op papier oplossen op papier kost niks en brussel gaat niet over de excretienormen.

  1. schouten wist al dat de normen voor fosfaat te hoog waren , maar die wilde ze niet verlagen omdat dan het mestplafond niet werd overschreden en er dus meer koeien konden komen . Het is niet voor niets dat de plafonds verlaagd worden !

 6. Na jaren bemest te hebben met 230 of 250 kg N uit drijfmest op zowel bouwland als op grasland blijkt de waterkwaliteit onder deze gronden prima te zijn. Nu met alle bufferstroken, bemestingvrije zones en eco akkerranden moet de waterkwaliteit toch nog meer verbeteren? Ook onderzoek toont aan dat aanwenden van drijfmest op grasland minder uitspoelt dan kunstmest dus waarom niet gewoon als Nederland een grasderogatie invoeren?
  Mag niet van Brussel? Wat wil Brussel doen dan tegen goed argumenterend en netto betaler Nederland?

 7. Afgelopen twee weken is er veel geschreven over de mestcrisis.
  Een brief van zuivelnl met voorgestelde maatregelen.
  Brieven van de lto met maatregelen.
  De BBB heeft een andere kijk op de overvolle mestkelders dan de boeren.
  Welke oplossing ziet de BBB voor het enorme mestprobleem wat er op dit moment is?
  Renure? Te laat.
  Derogatie verhogen? Gaat niet gebeuren
  Wat blijft er dan over bij mestafvoerkosten van 30 tot 40 euro per kuub?

Beheer
WP Admin